Ubezpieczenie NNW (nieobowiązkowe).   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  ⇒  pobierz

 

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW  ⇒  pobierz

W roku szkolnym 2018/2019 , polisa następstw NNW  zawarta jest w Tow. Ubezpieczeniowym AVIVA  o nazwie GRONO.

Ubezpieczającym jest Fundacja PRIMUS.

Są dwa warianty ubezpieczenia:

- Grupa 1   z sumą ubezpieczenia 40 000 zł i składką 59 zł

 

- Grupa 2  z sumą ubezpieczenia 50 000 zł i składką 70 zł

Nr polisy to 100050071250

Zgłaszanie szkód odbywa się za pomocą infolinii pod numerem telefonu (22) 557 44 44 

Należy wybrać kolejno :

2 – zgłaszanie szkody ,świadczenia,

3 - zgłoszenie szkody roszczenia,

 

Zgłosi się operator , który przyjmie zgłoszenie i poinformuje o dalszej procedur


ZGODA na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych ⇒ pobierz 


 Statut  NSP 47


ROK SZKOLNY 2018/2019

Plan lekcji obowiązujący od 1 października 2018 roku.

Wykaz podręczników  pobierz 

Harmonogram zajęć lekcyjnych, tzw. dzwonki ⇒  pobierz jako pdf

Dyżury dla rodziców ⇒  pobierz jako pdf

Konsultacje przedmiotowe  pobierz jako pdf

Terminy testów w I półroczu i egzaminów próbnych   pobierz jako pdf  ⇔ NOWY DOKUMENT

Rozkład godzin posiłków  pobierz  jako pdf

Kwalifikacje do grup językowych / English  pobierz jako pdf

Basen - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 0-3 ⇒ pobierz jako pdf

Zajęcia sportowe - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 4-8 ⇒ pobierz jako pdf


Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad  ⇒ kliknij tu 

Konkursy przedmiotowe kuratoryjne ⇒ kliknij tu

Konkursy  kliknij tu 

Olimpiady ⇒ kliknij tu 

Inne konkursy i turnieje  kliknij tu 

Konkursy szkolne, dzielnicowe, ogólnopolskie, międzynarodowe ⇒ pobierz jako xlsx


Zasady rekrutacji po VIII klasie szkoły podstawowej  ⇒ kliknij tu


Pobrane ze strony "WAŻNE DLA ÓSMOKLASISTY"

  • Informator o egzaminie 8-klasisty → kliknij tu
  • Deklaracja wyboru języka obcego nowożytnego  → kliknij tu

Karta wyjść ucznia ze szkoły ⇒ pobierz jako pdf

Basen - oświadczenie rodzica ⇒ pobierz  jako pdf

Regulamin korzystania z boiska szkolnego ⇒ pobierz jako pdf 

  •   oświadczenie rodziców  ⇒ pobierz jako pdf 

Deklaracja wyboru zajęć: religia/etyka ⇒ pobierz jako pdf

  Deklaracja wyboru posiłków ⇒ pobierz jako doc


 KODEKS UCZNIA NSP 47 ⇒ pobierz jako pdf 


ZASADY  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA,  KLASYFIKOWANIA  I  PROMOWANIA  UCZNIÓW  ORAZ  PRZEPROWADZANIA  EGZAMINÓW  pobierz  jako pdf