PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2019/2020  - pobierz tu.

 Statut  NSP 47

ZASADY  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA,  KLASYFIKOWANIA  I  PROMOWANIA  UCZNIÓW  ORAZ  PRZEPROWADZANIA  EGZAMINÓW  pobierz  jako pdf

 KODEKS UCZNIA NSP 47 (aktualizacja wkrótce)


ROK SZKOLNY 2018/2019 - informacje
 
Plan lekcji

Harmonogram zajęć lekcyjnych, tzw. dzwonki ⇒  pobierz jako pdf

Dyżury dla rodziców ⇒  pobierz jako pdf

Konsultacje przedmiotowe  pobierz jako pdf

Rozkład godzin posiłków  pobierz  jako pdf

Kwalifikacje do grup językowych / English  pobierz jako pdf

Basen - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 0-3 ⇒ pobierz jako pdf

Zajęcia sportowe - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 4-8 ⇒ pobierz jako pdf


Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad  ⇒ kliknij tu 

Konkursy przedmiotowe kuratoryjne ⇒ kliknij tu

Konkursy  kliknij tu 

Olimpiady ⇒ kliknij tu 

Konkursy szkolne, dzielnicowe, ogólnopolskie, międzynarodowe ⇒ pobierz jako xlsx


Zasady rekrutacji po VIII klasie szkoły podstawowej  ⇒ kliknij tu

Pobrane ze strony "WAŻNE DLA ÓSMOKLASISTY"

  • Informator o egzaminie 8-klasisty → kliknij tu
  • Deklaracja wyboru języka obcego nowożytnego  → kliknij tu

Karta wyjść ucznia ze szkoły ⇒ pobierz jako pdf

Basen - oświadczenie rodzica ⇒ pobierz  jako pdf

Regulamin korzystania z boiska szkolnego ⇒ pobierz jako pdf 

  •   oświadczenie rodziców  ⇒ pobierz jako pdf 

Deklaracja wyboru zajęć: religia/etyka ⇒ pobierz jako pdf

Deklaracja wyboru posiłków ⇒ pobierz jako doc

Zielona szkoła - zgoda rodziców


Karta ZTM dla uczniów 1 klasy:


ZGODA na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych ⇒ pobierz 


Ubezpieczenie NNW (nieobowiązkowe) na 2018/2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  ⇒  pobierz

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW  ⇒  pobierz

W roku szkolnym 2018/2019 , polisa następstw NNW  zawarta jest w Tow. Ubezpieczeniowym AVIVA  o nazwie GRONO.

Ubezpieczającym jest Fundacja PRIMUS.

Są dwa warianty ubezpieczenia:

  • grupa 1   z sumą ubezpieczenia 40 000 zł i składką 59 zł
  • grupa 2  z sumą ubezpieczenia 50 000 zł i składką 70 zł

Nr polisy to 100050071250

Zgłaszanie szkód odbywa się za pomocą infolinii pod numerem telefonu (22) 557 44 44 

Należy wybrać kolejno :

  • 2 – zgłaszanie szkody ,świadczenia,
  • 3 - zgłoszenie szkody roszczenia,

Zgłosi się operator , który przyjmie zgłoszenie i poinformuje o dalszej procedur.