„Liczy się nie tylko osiągnięcie celu,

ale jakość życia, której doświadczasz na drodze,

która do celu prowadzi”.

W szkołach Fundacji Primus pracuje zespół psychologiczno-pedagogiczny, który odpowiada za realizację następujących zadań:

 1. Opieka psychologiczna nad dziećmi:
 • obserwacja zachowań w klasach,
 • rozmowy z uczniami,
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych,
 • pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych.
 1. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i udzielanie pomocy psychologicznej.
 1. Kierowanie uczniów przy współpracy z nauczycielami, na badania specjalistyczne i konsultacje zewnętrzne.
 1. Prowadzenie spotkań w sytuacji kryzysowej.
 1. Realizacja zadań wynikających ze szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych.
 1. Współpraca z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Strażą Miejską, Policją i innymi organizacjami.
 1. Pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych i podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia.
 1. Prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

 

 Godziny pracy psychologa i pedagoga w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 

Psycholog szkolny NSP 47

Justyna Filipiuk

Pedagog szkolny NSP 47

Reeduktor NSP 47

terapeuta pedagogiczny 

Aneta Dyrda

 Pedagog szkolny 

doradca zawodowy NG 9

Monika Górniak-Ciosek

doradca zawodowy NSP 47

Paulina Bodura    

 Izabela Magnuszewska  

Pn

8:30-14:15

11:00-17:00

9:30-13:30

--------

--------

Wt

9:00-14:15

12:00-17:00 10:30-13:30

12:30-16:30

12:30-16:30

Śr

8:30-14:15

-------- 09:15-17:15

11:00-17.30

11:00-17.30

Czw

8:00-13:15

8:00-13:00

--------

12:30-17:30

12:30-17:30

Pt

--------

8:00-14:00

09:15-16:15

 11:00-17:30 

11:00-17.30

 

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod nr tel. 22 648 28 53:

 • nr wew. 14, pokój 104 - psycholog
 • nr wew. 34, pokój 121 - pedagog