W szkołach Fundacji Primus pracuje wyjątkowy zespół psychologiczno-pedagogiczny, który nie tylko troszczy się o uczennice i uczniów, ale także angażuje się w różnorodne obszary działania. Ci profesjonaliści nieustannie obserwują zachowania dzieci i młodzieży, starając się zrozumieć ich potrzeby oraz reagując w trudnych chwilach.

Poprzez indywidualne rozmowy, oferują wsparcie w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami oraz wspomagają w identyfikowaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych. Wspierają również rodziców w trudnościach wychowawczych, oferując swoje doświadczenie i wskazówki. Wraz z kadrą nauczycielską kierują uczennice i uczniów na specjalistyczne badania i zewnętrzne konsultacje. Są obecni w kryzysowych momentach i oferują nieocenione wsparcie emocjonalne. Na co dzień współpracują z wychowawcami i nauczycielami, prowadzą obserwacje w klasach i warsztaty integracyjne. Ponadto, aktywnie realizują programy profilaktyczne i wychowawcze, angażując się w życie szkoły na wielu płaszczyznach.

Współpracują z różnymi instytucjami, takimi jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Straż Miejska, Policja i inne organizacje, mając na uwadze dobro naszych podopiecznych. Wspomagają młodzież w odkrywaniu pasji zawodowych i podejmowaniu mądrych decyzji dotyczących przyszłości edukacyjnej. Poprzez prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej, dają uczniom narzędzia do rozwoju i osiągania pełnego potencjału. Ich zaangażowanie i empatyczne podejście przynoszą korzyści nie tylko uczniom, lecz także całej społeczności szkolnej, tworząc atmosferę wsparcia i zrozumienia. 


Grafik pracy pedagogów i psychologów Fundacji Primus

 

W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod nr tel. 22 648 28 53, wew. 26 lub 27 oraz nr 570 809 408.

 

Zachęcamy do obejrzenia rozmów ze specjalistami i specjalistkami z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży.


Wykład poświęcony wakacjom


Wykład dotyczący zmian


Wykład dotyczący presji ocen


Wykład dla rodziców dzieci z klas 1-3


Wykład dla rodziców dzieci z klas 4-8