do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 

na rok szkolny 2024/2025


Dyrektor szkoły wraz z nauczycielkami i nauczycielami, aby ułatwić rodzicom zapoznanie się ze specyfiką szkoły i zapewnić dobre przygotowanie do nauki, proponuje warsztaty adaptacyjne. 

Warsztaty nie są obowiązkowe, niemniej są ważnym elementem w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia edukacji w nowym środowisku szkolnym. Poczas zajęć dzieci będą miały możliwość pobawić się w grupach (maks. 10-osobowych), a rodzice będą mogli uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami, nauczycielami i dyrekcją szkoły.

Zapisy na warsztaty oraz egzamin są prowadzone w formie elektronicznejO uczestnictwie w warsztacie decyduje dokonanie opłaty, zaksięgowanej najpóźniej do środy, przed terminem warsztatu. Brak wpłaty decyduje o skreśleniu z listy uczestników. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

 

Harmonogram rekrutacji

 • pierwsze warsztaty adaptacyjne: 21 października, godz. 10:00-12:00
 • drugie warsztaty adaptacyjne: 2 grudnia, godz. 10:00-12:00 
 • trzecie warsztaty adaptacyjne: 13 stycznia (2024 r.), godz. 10:00-12:00 
 • Egzamin Maluszka: 10 lutego, godz. 10:00-12:00
   
 • ogłoszenie listy osób przyjętych: 16 lutego, godz. 15:00
 • podpisywanie umów oświatowych: do 1 marca w biurze zarządu Fundacji

 

 

Oddziały przedszkolne, czyli tzw. zerówka to wspaniała możliwość wszechstronnego przygotowania dziecka do życia szkolnego, wykorzystująca ich mechanizmy rozwojowe oraz predyspozycje indywidualne. 

Zapewniamy:
 • przygotowanie edukacyjne najwyższej klasy specjalistek i specjalistów, z dużym doświadczeniem i doskonałą opinią na rynku edukacyjnym
 • bezpieczne środowisko w nowoczesnej szkole
 • 22 godz. przygotowania przedszkolnego z wychowawcą klasy
 • 2 godz. zajęć dodatkowych z wychowawcą klasy,vw zależności od potrzeb zespołu klasowego, np.: rozszerzające lub uzupełniające materiał nauczania
 • program języka angielskiego dostosowany do edukacji przedszkolnej, 6 godzin tygodniowo:
  • nauka języka angielskiego w oparciu o autorski program gier i zabaw (4 godziny)
  • zintegrowane zajęcia programowe prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego (1 godzina)
  • zajęcia z native speakerem (1 godzina)
 • zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (4 godz.), w tym:
  • 1 godz. gimnastyki korekcyjnej
  • 1 godz. zajęć pływackich
 • kodowanie na dywanie (1 godzina)
 • tematyczne wycieczki i wyjścia pozaszkolne realizujące program nauczania
 • urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań w ramach czesnego
 • zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci i uwzględniające indywidualne diety
 • opiekę w świetlicy po zajęciach obowiązkowych do godz. 1730 (po godz. 1730 - opieka płatna)
 
 

Klasy pierwsze w Primusie to wspaniała możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka.

Zapewniamy:

 • bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko w nowoczesnej szkole
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, z dużym doświadczeniem i doskonałą opinią na rynku edukacyjnym
  • 16 godz. edukacji wczesnoszkolnej
  • 2 godz. edukacji artystycznej (plastycznej i muzycznej)
  • 1 godz. edukacji europejskiej
  • 1 godzina "Matematyki w działaniu, czyli jak obudzić Olbrzyma"
  • 2 godz. zajęć dodatkowych z wychowawcą klasy, w zależności od potrzeb zespołu klasowego, np.: rozszerzające lub uzupełniające materiał nauczania
  • autorski program języka angielskiego skorelowany z edukacją wczesnoszkolną (5 godz.), w tym 1 godz. zajęć z native speakerem
  • 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim
  • 1 godz. edukacji informatycznej
  • zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (4 godz.), w tym:
   • 1 godz. gimnastyki korekcyjnej
   • 1 godz. zajęć pływackich
 • tematyczne wycieczki i wyjścia pozaszkolne realizujące program nauczania
 • urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań w ramach czesnego
 • zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci i uwzględniające indywidualne diety
 • opiekę w świetlicy po zajęciach obowiązkowych do godz. 1730 (po godz. 1730 - opieka płatna)