Spis treści

 

do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i KLASY 1 

na rok szkolny 2021/2022


Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami, aby ułatwić rodzicom zapoznanie się ze specyfiką szkoły i zapewnić dobre przygotowanie do nauki, proponuje Państwu warsztaty adaptacyjne. 

Warsztaty nie są obowiązkowym elementem procesu rekrutacji, ale będzie nam miło gościć kandydatów wraz z rodzicami. Wszystkie warsztaty będą odbywać się o godz. 1000 w salach lekcyjnych.

Na warsztatach dzieci będą miały możliwość pobawić się w grupach (10-osobowe), a rodzice będą mogli porozmawiać o przygotowaniu swoich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Zapisy na warsztaty odbywają się w Sekretariacie Szkoły do środy poprzedzającej sobotni warsztat, w miarę dostępnych miejsc. 

O uczestnictwie w warsztacie decyduje dokonanie opłaty, zaksięgowanej najpóźniej do środy, przed terminem warsztatu. Brak wpłaty decyduje o skreśleniu z listy uczestników.

Uczestnictwo w warsztatach nie gwarantuje przyjęcia do szkoły podstawowej kandydata, ale jest ważnym elementem w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia edukacji.