Spis treści

 
Organizacja rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami, aby ułatwić rodzicom zapoznanie się ze specyfiką szkoły i zapewnić dobre przygotowanie do nauki, proponuje Państwu warsztaty adaptacyjne. 

Warsztaty nie są obowiązkowym elementem procesu rekrutacji, ale będzie nam miło gościć kandydatów wraz z rodzicami. Wszystkie warsztaty będą odbywać się o godz. 1000 w salach lekcyjnych.

Na warsztatach dzieci będą miały możliwość pobawić się w grupach, a rodzice będą mogli porozmawiać o przygotowaniu swoich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Zapisy na warsztaty odbywają się w Sekretariacie Szkoły do środy poprzedzającej sobotni warsztat, w miarę dostępnych miejsc. 

Jednorazowo na warsztat przewidzianych jest do 80 uczestników.

O uczestnictwie w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty, zaksięgowanej najpóźniej do środy, przed terminem warsztatu. Brak wpłaty decyduje o skreśleniu z listy uczestników i zaproszeniu kandydata z listy rezerwowej.

Uczestnictwo w warsztatach nie gwarantuje przyjęcia do szkoły podstawowej kandydata, ale jest ważnym elementem w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia edukacji.


 

TERMINY WARSZATÓW ADAPTACYJNYCH 

 
  • 20 października 2018 roku, godz. 10:00 - 12:00 / I grupa
  • 24 listopada 2018 roku, godz. 10:00- 12:00 / II grupa
  • 15 grudnia 2018 roku, godz. 10:00 - 12:00 / warsztaty dodatkowe dla chętnych
  • 16 lutego 2019 roku, godz. 10:00 -12:00 / "Egzamin Maluszka"

 

 

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS 0-1

 
  • 19  lutego 2019 roku, godz. 12:00 - wyniki zakodowane na stronie internetowej naszej szkoły 

 

PODPISYWANIE UMÓW OŚWIATOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLAS 0-1

  • 19  - 28 lutego 2019 roku w Biurze Zarządu Fundacji "Primus"