Nauczyciele i nauczycielki naszej szkoły nie tylko przygotowują uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych o randze dzielnicowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Są także organizatorami znanych i lubianych konkursów międzyszkolnych. Tutaj znajdziesz wykaz wszystkich konkursów organizowanych w naszej szkole.


TWOJA TWARZ WYGLĄDA ZNAJOMO

Udział w konkursie polega na stylizacji ucznia na wzór wybranego dzieła malarskiego lub rzeźby i wykonaniu zdjęcia.


INFORMACJE MKO

  • Informacje o konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych → kliknij
  • Olimpiady → kliknij
  • Inne konkursy, turnieje → kliknij

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TAŃCA DANCE MA SENS

V edycja organizowana jest zdalnie. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok 2021 - organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Szczegóły -> kliknij


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FREAZEOLOGICZNY "PRYMUSI FRAZEOLOGII"

Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny Prymusi Frazeologii ma formę testu wiedzy i części literackiej dającej możliwość kreatywnego wykorzystania polskiej frazeologii. Szkoły przeprowadzają eliminacje do wymienionego konkursu i zgłaszają po dwóch reprezentantów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. 


MIĘDZYSZKOLNY QUIZ REALIOZNAWCZY

Zapraszamy uczennice i uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Quizie Realioznawczym. Jest to konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Konkurs ma dwa etapy - szkolny oraz finał.


DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI i PROZY im. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Co roku w maju uczniowie klas I-III szkół podstawowych spotykają się w naszej szkole, by obcować z piękną poezją ks. Jana Twardowskiego, w której pełno dobrych uczuć, jak miłość, przyjaźń, szacunek do świata roślin i zwierząt. Najmłodsi uczniowie dzielnie walczą z tremą, występując przed przyjaznym jury. Wrażenia zostają na długo w pamięci, zarówno rodziców, jak i uczniów. Oto fragment wiersza ks. Twardowskiego o wyprawie do lasu:

Poszedłem w lasy ogromne szukać
buków czerwieni
jeżyn dojrzałych dzięciołów małych
rogów jelenich
jagód prawdziwych wilg piskląt żywych
mrowiska (…)

Regulamin  kliknij

Protokół zgłoszenia   kliknij


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 1 z 12

Pomysł na konkurs został zaczerpnięty ze znanego teleturnieju. Uczniowie klas IV w pełnych emocji rozgrywkach rozwiązują zadania matematyczne. Odbyło się już siedem edycji konkursu, z niecierpliwością czekamy na kolejne. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią zabawę z matematyką.


KONKURS CHEMICZNY "KATALIZATOR" czyli eksperymenty bez tajemnic

Jeżeli lubisz chemię, a przede wszystkim doświadczenia chemiczne to zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawych z województwa mazowieckiego do konkursu!

Regulamin  kliknij


OLIMPIADA LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO kliknij tu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – szczególnie dwóch ostatnich klas: VII-VIII. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.


OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla JUNIORÓW kliknij tu

Olimpiada dedykowana jest dla uczniów szkół podstawowych, II etapu kształcenia, przede wszystkim klas: VII-VIII. 


OLIMPIADA MATEMATYCZNA DLA JUNIORÓW  kliknij tu

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym - jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe.