Spis treści

rok szkolny 2019/2020

RADA  DUŻEGO  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

OPIEKUNOWIE

Pani Magdalena Sumińska

Pan Rafał Filipski

 

 
PRZEDSTAWICIELE KLAS 4-8

Przewodniczący: Bartosz Parzyszek

Zastępcy przewodniczącego: Sylwia Kaczmarek