Spis treści

rok szkolny 2019/2020

RADA  DUŻEGO  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

OPIEKUNOWIE

Pani Małgorzata Masaniec-Lycett

Pani Magdalena Sumińska

 
PRZEDSTAWICIELE KLAS 4-8

Przewodniczący: Nicola z klasy 5c

Zastępcy przewodniczącego: Maja z 6a i Aleksander V. z 5A