Spis treści

rok szkolny 2019/2020

RADA  DUŻEGO  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO 

OPIEKUNOWIE

Pani Małgorzata Masaniec-Lycett

Pani Magdalena Sumińska

 
PRZEDSTAWICIELE KLAS 4-8

Przewodniczący: Karolina Orfinger

Zastępcy przewodniczącego: Paweł Urzędowski