KLASY 4-8  wymagania programowe 

 

JĘZYK POLSKI 

Uczniowie poznają piękno naszego języka ojczystego. Czytają ciekawe lektury, o których później dyskutują na lekcji. Uczą się pracy w grupach, gdzie każdy jest odpowiedzialny za dane zadanie. Pokazujemy też, że gramatyka i ortografia mogą być przyjemne. Również nasi uczniowie wiedzą, na czym polega etykieta językowa i stosują jej zasady. Potrafią korzystać ze słowników ogólnych języka polskiego w wersji papierowej i elektronicznej.


MATEMATYKA 

Nauczyciele pokazują, że matematyka może być łatwa i przyjemna, a rozwiązywanie zadań porównują do rozwiązywania zagadek. W ten nietypowy sposób uczniowie uczą się logicznego myślenia! Podczas lekcji wykorzystywane są tablice interaktywne oraz przeróżne aplikacje do nauki matematyki. A tangramy i figury geometryczne nie są już trudną łamigłówką dla naszych uczniów. Uczniowie dobierają odpowiedni model matematyczny do danej sytuacji, stosują poznane wzory i zależności, a nastepnie przetwarzają tekst zadania na działania arytmetyczne i równania. Istna magia!


PRZYRODA / BIOLOGIA / GEOGRAFIA

Uczniowie poznają otaczający ich świat. Rozpoznają składniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Poznają mapy różnego typu, wyjaśniają zależności między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia, uczą się poprzez doświadczenia, obserwują mikroświat przez dostępne w sali mikroskopy. Nawet układy budujące organizm człowieka nie są już dla nich wielką zagadką - potrafią wymienić podstawowe funkcje poszczególnych układów.


HISTORIA 

Lekcja historii w naszej szkole jest ciekawą opowieścią o minionych czasach. Pokazuje, jak wydarzenia z przeszłości wpływają na naszą teraźniejszość. Wszystko z pomocą kolorowych map i tablicy interaktywnej. Uczniowie posługują się określeniami czasu historycznego: okres p.n.e, n.e., tysiąclecie, wiek, rok. Potrafią przyporządkować ważne fakty historyczne datom oraz dostrzegają związki teraźniejszości z przeszłością.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Na lekcjach uczniowie bazują  na wiedzy i umiejętnościach z zakresu języka polskiego, historii i geografii, którą następnie wykorzystają do interpretacji wydarzeń życia społecznego. Wyjaśniają podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych. Posiadają podstawową wiedzę nt. praw człowieka, środków masowego przekazu oraz wybranych spraw międzynarodowych.


CHEMIA / FIZYKA 

Uczniowie poszerzają poznaną wiedzę przyrodniczą, m.in. poprzez przeprowadzanie rozmaitych doświadczeń chemicznych, eksperymentów fizycznych. Opisują i porównują zjawiska fizycznie i reakcje chemiczne. Potrafią narysować wzór strukturalny cząsteczki związku. Rozróżniają i nazywają stany skupienia, opisują ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji. Uczą się nowego spojrzenia na otaczający ich świat oraz zawsze pamiętają o zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń w salach przedmiotowych.


JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski odbywa się pięć razy w tygodniu, więc uczniowie mają stały kontakt z językiem. Coraz lepiej zaczynają mówić płynnie i rozumieć piosenki, filmy. Często na lekcjach wykorzystywane są tablice interaktywne, iPady, gry językowe. Zdobywają certyfikaty językowe KET, PET i FCE.


DRUGI JĘZYK OBCY DO WYBORU

Już od czwartej klasy uczniowie poznają drugi język nowożytny, w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Też z powodzeniem zdobywają różne certyfikaty językowe  

  • Wymagania programowe z języka hiszpańskiego → kliknij tu
  • Wymagania programowe z języka niemieckiego → kliknij tu
  • Wymagania programowe z języka francuskiego → kliknij tu

INFORMATYKA

Podczas zajęć uczniowie uczą się, jak poprawnie edytować tekst, jak przygotować interaktywną prezentację multimedialną, jak szybko pisać na komputerze i sprawnie poruszać się w środowisku Windows 10. I oczywiście kodują, ale już nie na dywanie jak w młodszych klasach.  Do dyspozycji mają dwie nowoczesne pracownie informatyczne.


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Uczniowie przygotowują się  do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Poznają różnorodne treści z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy.


MUZYKA

Uczniowie nie tylko grają na różnych instrumentach muzycznych, ale także poznają ciekawą historię muzyki, sylwetki znanych kompozytorów, słuchają muzyki poważnej. Współpracujemy z Filharmonią Narodową.


PLASTYKA

Podczas lekcji uczniowie dużo rysują, malują, rzeźbią. Dowiadują się też, co to jest perspektywa, kim był Monet i czym jest kubizm. Wszystko w świetnie wyposażonej pracowni plastycznej.


TECHNIKA 

Na technice uczniowie uczą się szyć, kleić, gotować. Tworzą ciekawe makiety, eko - roboty z materiałów do recyclingu. Pieką pyszne ciasta i przygotowują zdrowe sałatki. Dowiadują się także, jak bezpiecznie poruszać się po drogach (rowerem lub pieszo). I oczywiście, z sukcesem zdają na kartę rowerową.


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Mamy świetnie wyposażoną halę sportową, salę ruchową, boisko do piłki nożnej, bieżnię, siłownię na świeżym powietrzu. Raz w tygodniu uczniowie jadą na basen /  korty tenisowe lub biorą udział w grach zespołowych typu: koszykówka, siatówka, piłka. Także tenis stołowy cieszy się dużą popularnością wśród naszej młodzieży. Uczniowie z zapałem ćwiczą, by zachować dobrą kondycję.


RELIGIA  / ETYKA

odczas zajęć uczniowie dyskutują o normach i zasadach moralnych, wartościach wyznawanych przez człowieka,  oraz starają się dostrzeć różnice pomiędzy dobrem a złem. Mogą uczęszczać na lekcje religii lub etyki.