Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47

im. Roberta Schumana

 w Warszawie Fundacji Primus