Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w Warszawie (Ursynów)


Powstałe we wrześniu 2017 r. z przekształcenia jednego

z najlepszych gimnazjów w Warszawie.

 

niepubliczne liceum warszawa

 

Nasza szkoła jest dla Ciebie jeśli chcesz:

 • uczyć się na lekcjach, nie na korepetycjach
 • mieć zapewniony wysoki poziom nauki (ze szczególnym uwzględnieniem j. angielskiego)
 • studiować za granicą
 • być traktowany indywidualnie, po partnersku i z szacunkiem
 • czuć, że nieustająco się rozwijasz i w pełni wykorzystujesz swoje możliwości
 • być traktowany indywidualnie i podmiotowo

 

Absolwenci i absolwentki po ukończeniu szkoły:

 • posiadają umiejętności do zdobywania wiedzy
 • są przygotowani i otwarci na zmiany, kreatywni
 • znają 2 języki obce w tym jeden biegle
 • wykorzystują komputer jako narzędzie pracy
 • są pozytywnie i realistycznie nastawieni do siebie i życia
 • są sprawni fizycznie

 

Primus:

 1. Niepubliczne szkoły Fundacji Primus istnienieją od 1992 r.
 2. Prowadzimy naukę w nowej, pięknej szkole zaledwie 3 minuty pieszo od stacji metra Kabaty.
 3. Oferujemy Indywidualny Model Nauczania, tutoring i Outdoor Education.

 4. Zajęcia odbywają się systemem pracownianym w pracowniach przedmiotowych: chemicznej, fizycznej, matematycznej, biologicznej, informatycznej, historycznej, geograficznej, polonistycznej, plastycznej, technicznej, muzycznej, a także w 2 prac. językowyc i 2 pracowniach mobilnych. Posiadamy także dwa boiska wielofunkcyjne oraz dużą halę sportową.
 5. Uczniowie zdobywają komputerowy certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence), certyfikaty językowe FCE, DELF, DELE, Zertyfikat Deutsch, Fit In Deutsch.
 6. Nasze niepubliczne szkoły zdobyły tytuł "Szkoły z klasą" w I edycji akcji oraz dyplom Cogito, szkoły myślącej twórczo, krytycznie i naukowo.
 7. Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga i psychologa.
 8. Prowadzimy wiele zajęć sportowo-rekreacyjnych i kół zainteresowań.
 9. Uczniowie biorą udział w wielu olimpiadach przedmiotowych i konkursach interdyscyplinarnych. Mamy laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, konkursów językowych i wielu konkursów międzyszkolnych.
 10. Uczniowie osiągają też sukcesy sportowe.
 11. Oferujemy bogate życie kulturalne - wyjścia do teatrów i lekcje muzealne. W każdym roku odwiedzamy jedną ze stolic Unii Europejskiej. Prowadzone są wymiany i wyjazdy językowe z Francją, Niemcami, Hiszpanią.
 12. Organizujemy akcje charytatywne: sztab WOŚP, "Primusowy Dar Serca",  "Adopcja na odległość", "Góra grosza".

 

Jak uczymy języków? Dowiedz się więcej!

Język angielski

 • Przygotowujemy uczniów do egzaminu FCE i CAE
 • 4 godz. / tydz. z lektorem polskim, 1 godz. / tydz. z native speakerem (w klasie 2-języcznej: 2 godz.)
 • nauka na różnych poziomach zaawansowania

W 2009 roku szkoły otrzymały certyfikat wydany przez British Council potwierdzający, że nasze szkoły przygotowują kandydatów do egzaminów ESOL Cambridge oraz są miejscem spełniającym wszystkie wymagania stawiane ośrodkom egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy.

W 2011 roku szkoły otrzymały prawo do korzystania z Cambridge ESOL Exam Preparation Centre Logo w uznaniu za działania promujące egzaminy Cambridge English.

 

Język niemiecki, francuski lub hiszpański

 • przygotowujemy do egzaminów FIT1, FIT2 i ZD, egzaminu DELF, egzaminu DELE
 • prowadzimy korespondencję w tych językach oraz wymianę uczniowską
 • nauka na kilku poziomach zaawansowania

 

Dla szczególnie zdolnych uczniów:  

 1. Różnicowanie zajęć na poszczególnych przedmiotach.
 2. Tworzenie grup wysokiego poziomu z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
 3. Przygotowanie uczniów do olipmiad i konkursów przedmiotowych.
 4. Indywidualny Tryb Uczenia i Indywidualny Tok Nauki z wybranych przedmiotów.

 

Nasze tradycje:

 • wrześniowe wyjazdy naukowo-integracyjne, dni projektowe, wigilie szkolne
 • piknik uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Asy Primusa - uroczystość dla uczniów osiągających sukcesy w zakresie nauki, sportu, działań artystycznych i społecznych i ich rodziców
 • wycieczki poznawcze do różnych krajów
 • udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP, Primusowy Dar Serca - pomoc finansowa dla Warszawskiego Hospicjum Dziecięcego

 

Organizacja pracy:

 • szkoła jest otwarta od godz. 7.30 do 17.30
 • lekcje rozpoczynają się o 8.15
 • biblioteka, pedagog, psycholog według harmonogramu
 • sekretariat i pielęgniarka według harmonogramu
 • wydawanie obiadów i II śniadania według harmonogramu
 • sklepik szkolny od 8.00 do 15.00 podczas przerw

Zobacz naszą niepubliczną szkołę w Warszawie!