Spis treści

Koła zainteresowań - płatne - w roku szkolnym 2019/2020

 

Rzeźba      
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym T
 • osoba prowadząca: Tadeusz Znosko - firma zewnętrzna
  • klasy 0-8
  • wtorek, 9 godz.15:25- 16:10
  • wtorek, 10 godz.16:15- 17:00
  • czwartek, 9 godz. 15:25- 16:10
  • czwartek,10 godz. 16:15- 17:00
  • pr. techniczna
 • POBIERZ
Japońskie Sztuki Walki
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • osoba prowadząca: Przemysław Antczak - firma zewnętrzna
  • klasy 0-3 poniedziałek, 9 godz.15:25-16:10
  • klasy 4-8 poniedziałek, 10 godz.16:15- 17:00
  • sala ruchowa
 • POBIERZ
Walki wschodu
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym firma zewnętrzna
 • osoba prowadząca: Urszula Dudek
  • klasy 0-2
  • czwartek, 9 godz.15:25 – 16:10
  • klasy 3-8
  • czwartek ,10 godz.16:15- 17:00
  • sala ruchowa
 • POBIERZ

Robotyka - zajęcia z lego
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna
  • klasy 0-2
  • piątek, 9 godz. 15:25- 16:25 (60 min)
  • klasy 3-4
  • piątek, 9 godz. 15:45- 17:15 (lub kontynuujący naukę) (90 min)
  • pr. plastyczna
 • POBIERZ
Między kropkami 
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna
  • klasy 0-3
  • piątek,9 godz.15:25-16:25 (60 min)
  • klasy 4-6
  • środa,9 godz.15:45-16:45 (60 min)
 • POBIERZ
Zajęcia artystyczne
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna
 • osoba prowadząca: Żaklina Murach
  • klasy 0-3
  • poniedziałek, 9 godz. 15:25 -16:10
  • klasy 0-3
  • poniedziałek, 10 godz. 16:15-17:00
  • pr.techniczna
 • POBIERZ
Taniec 
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna
  • wtorek,15.30-17.00 
  • piątek,15.30- 17.00
  • sala ruchowa
 • POBIERZ
Szermierka
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna 1-4
  • klasy 1-4
  • wtorek 15:30- 16:30 (60 min) 
  • klasy 1-4
  • środa 15:30 -16:30(60 min)
  • Aula
 • POBIERZ

 

Bricks4Kidz
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna 1-4
  • klasy 0-4
  • piątek 15:30- 16:30 (60 min) 
 • POBIERZ