Spis treści

Koła zainteresowań - płatne - w roku szkolnym 2020/2021.

Rzeźba      
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • osoba prowadząca: Tadeusz Znosko - firma zewnętrzna
  • klasy 0-8
  • środa, 9 godz.15:25- 16:10
  • środa, 10 godz.16:15- 17:00
  • czwartek, 9 godz.15:25- 16:10
  • czwartek, 10 godz.16:15- 17:00
  • pr. techniczna
 • POBIERZ

Japońskie Sztuki Walki
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • osoba prowadząca: Przemysław Antczak - firma zewnętrzna
  • klasy 0-3
  • piątek, 9 godz.15:30 – 16:30 (60min)
  • sala ruchowa
 • POBIERZ

Akrobatyka
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • osoba prowadząca: Acroair - firma zewnętrzna
  • klasy 0-3
  • poniedziałek, 15:25 – 16:20 (55min)
  • poniedziałek, 16:25 - 17:20 (55min)
  • środa, 16:25 - 17:20 (55min)
  • sala ruchowa
 • POBIERZ

Robotyka - zajęcia z lego
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna
  • klasy 0-3
  • piątek, godz. 15:30 - 16:30 (60 min)
  • piątek, godz. 16:40 - 17:40 (60min)
  • pr. techniczna
 • POBIERZ

Taniec Cheerleaderki
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna
  • klasy 1-8
  • wtorek, godz. 16:15 - 17:15  (60min)
  • czwartek, godz. 16:15 - 17:15  (60min)
  • sala ruchowa
 • POBIERZ

Malarstwo intuicyjne
 • odpłatne przez rodziców poza czesnym
 • firma zewnętrzna
  • klasy 0-8
  • czwartek, godz. 15:30 - 16:45  (75min)
  • sala platyczna
 • POBIERZ
 • PLAKAT