Przez ostatnie dwa tygodnie specjalny Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, w skład którego weszły osoby reprezentujące Fundację, dyrekcję i administrację szkoły, społeczność uczniowską oraz grono pedagogiczne, dyskutował nad wnioskami zgłoszonymi przez uczennice i uczniów. Były pomysły, na które wpadło wiele klas (i wówczas proponowaliśmy łączenie sił i złożenie wspólnego wniosku), były takie, gdzie sugerowaliśmy modyfikacje, były w końcu takie, które niestety nie były zgodne z regulaminem i nie przeszły weryfikacji pomyślnie. Już od poniedziałku rozpoczynamy 2-tygodniowy okres promocji Waszych inicjatyw, kiedy to będziecie mogli dowolnymi środkami przekonywać swoich rówieśników i rówieśniczki do oddania głosów na konkretne wnioski.

Przypominamy również, że nasz Szkolny Budżet Obywatelski jest finansowany z odpisów 1,5% podatku. Dzięki temu wnioski mają szansę na realizację, a społeczność uczniowska może uczestniczyć w kreowaniu idealnego dla nich otoczenia szkolnego. Życzymy powodzenia i kreatywności! Głosowanie online zaplanowane jest na 18-22 marca.

Wyniki prac Zespołu ds. SBO