Spis treści

W tym roku szkolnym, z sukcesem zakończyliśmy drugi projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podróż w XXI wiek”. 

Celem projektu było zapewnienie:

  • rozwoju umiejętności XXI wieku u uczniów i nauczycieli, 
  • podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, 
  • dalszy rozwój dwujęzyczności poprzez szersze zastosowanie metodologii CLIL.