Spis treści

ERASMUS 2023-2027

Cele projektu:

 • podniesienie jakości nauczania przedmiotów nauczanych dwujęzycznie w klasach 0-8
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli/ek oraz ich umiejętności z uwzględnieniem kompetencji językowych, metodycznych oraz TIK
 • podniesienie kompetencji XXI wieku u uczennic, uczniów i nauczycieli/ek ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności miękkich (soft skills)
 • wzmocnienie samooceny i podniesienie jakości życia uczennic, uczniów i nauczycieli/ek

Potrzeby i wyzwania:

 • kontynuacja dwujęzyczności
 • rozwój tutoringu
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • dbanie o dobrostan społeczności szkolnej
 • wprowadzenie elementów mindfulness oraz technik relaksacyjnych
 • indywidualizacja nauczania zarówno dla uczennic i uczniów zdolnych, jak i z dysfunkcjami
 • rozwój kompetencji kluczowych, takich jak krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca i praca w grupie
 • stabilny zespół nauczycieli/ek posiadających kwalifikacje do nauczania dwujęzycznego
 • znajomość najnowszych trendów w nauczaniu TIK
 • Szczęśliwy nauczyciel/ka to szczęśliwy uczeń/uczennica