Dzięki pracy i zaangażowaniu społeczności szkolnej - uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, a także rodziców - Primus otrzymał tytuł Najlepszej Szkoły, zajmując piąte miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych! Zestawienie uwzględnia wszystkie placówki publiczne i niepubliczne, w których liczba zdających egzamin ósmoklasisty wynosiła minimum 10 osób. Pod uwagę wzięto 10 735 szkół podstawowych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Primus otrzymała 85 punktów, czyli zaledwie o 4 punkty mniej od szkoły, która zajęła pierwsze miejsce. Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!