Otrzymaliśmy akredytację Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej! Celem naszego projektu jest:

  • podniesienie jakości nauczania przedmiotów nauczanych dwujęzycznie
  • podniesienie kwalifikacji nauczycieli/ek oraz ich umiejętności z uwzględnieniem kompetencji językowych, metodycznych oraz TIK
  • podniesienie kompetencji XXI wieku u uczennic, uczniów i nauczycieli/ek ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności miękkich
  • wzmocnienie samooceny i podniesienie jakości życia uczennic, uczniów i nauczycieli/ek

Chcemy postawić m.in. na rozwój tutoringu, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, dbanie o dobrostan społeczności szkolnej czy wprowadzenie elementów mindfulness oraz technik relaksacyjnych. Ogromne gratulacje kierujemy do naszych anglistek - Weroniki Laskowskiej i Agnieszki Kwiatkowskiej - za przygotowanie świetnego wniosku!