Dokumenty 2023/2024

 

 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania w NLO z ITU → pobierz
 • Kalendarz roku 2023/2024 → pobierz
 • Godziny pracy dyrekcji → pobierz
 • Koła i konsultacje → pobierz
 • Regulamin uczestnika wycieczki  pobierz 
 • Ceremoniał szkolny→ pobierz 
 • Zasady biernej edukacji w NLO → pobierz 
 • Plan lekcji → pobierz
 • Kadra pedagogiczna → pobierz
 • Podręczniki  → pobierz
 • Regulamin Asów Primusa → pobierz

 • Kreator zdjęć do mLegitymacji → pobierz
 • Wniosek o mLegitymację→ pobierz

 • Regulamin dotyczący zmiany rozszerzenia → pobierz
 • Wniosek o zmianę rozszerzenia DOC → pobierz
 • Wniosek o zmianę rozszerzenia PDF → pobierz
 • Karta zgody dotyczącej zmiany rozszerzenia DOC → pobierz
 • Karta zgody dotyczącej zmiany rozszerzenia PDF → pobierz

 • Regulamin usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalaniania uczniów z lekcji → pobierz
 • Regulamin zasad oceniania zachowania  pobierz
 • Procedury - alkohol i substancje psychoaktywne  pobierz
 • Program profilaktyczno-wychowawczy  pobierz