HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATRURALNYCH


 

W dniach 19 - 22 listopada br. klasa maturalna odbędzie pierwszą sesję próbnych matur (z trzech zaplanowanych na ten rok szkolny), zaproponowaną przez jedno z wydawnictw. Pierwszego dnia będzie egzamin z języka polskiego:

  • 9.00 poziom podstawowy (obowiązkowy dla wszystkich),
  • 14.00 - poziom rozszerzony.

Drugiego dnia, w tych samych godzinach i też na dwóch poziomach, trzecioklasiści zmierzą się z matematyką, trzeciego - z językami obcymi. Czwarty dzień jest przewidziany na egzaminy próbne z wybranych przedmiotów dodatkowych.

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020. roku.

 


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.


 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.


 

 INFORMACJA  O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.