Ważne dokumenty

 


ProceduryRozszerzenia


UBEZPIECZENIE 2023/2024

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN i KNF.

Przedstawione oferty, w naszej ocenie, są optymalne spośród nam zaprezentowanych. Poniżej zamieszczamy informacje przesłane przez ubezpieczycieli. Nie ma obowiązku korzystania z przedstawionych ofert - rodzic ma możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.

 

UBEZPIECZENIE 2022/2023