MISJA SZKOŁY


 • stworzenie optymalnych warunków do nauki i wychowania młodego Polaka - Europejczyka, otwartego na świat, wrażliwego na potrzeby innych, przyjaznego dla środowiska, kierującego się w swoim postępowaniu wartościami takimi jak prawda, dobro, poszanowanie godności i odrębności jednostki;
 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej i samodzielnego zdobywania wiedzy na wyższych etapach kształcenia;
 • zapewnienie uczniom możliwości efektywnej nauki dwóch języków obcych w urozmaiconych formach;
 • przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i i egzaminów zewnętrznych;
 • zrównoważony rozwój młodego człowieka poprzez rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień;
 • kształtowanie postaw proekologicznych oraz postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

 

WIZJA SZKOŁY


 • bezpieczne i atrakcyjne miejsce nauki;
 • nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe;
 • własne, nowoczesne zaplecze sportowe: hala, dwa boiska wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, przebieralnie z szatniami i prysznicami;
 • szkoła kształtuje postawy prospołeczne i wyzwala aktywność uczniów poprzez działanie samorządu uczniowskiego, radiowęzła, wolontariat uczniowski, organizowanie imprez szkolnych, debat, zawodów sportowych, konkursów;
 • szkoła promuje wszechstronny rozwój uczniów, każdy może znaleźć dziedzinę, w której jest w stanie zaistnieć: nauka, sport, działalność społeczna, aktywność artystyczna;
 • szkoła wspiera indywidualny rozwój uzdolnień poprzez funkcjonowanie klas z autorskimi rozszerzeniami, możliwość realizacji indywidualnego toku nauki lub indywidualnego trybu uczenia z wybranych przedmiotów;
 • szkoła rozwija w uczniach umiejętność pracy w grupie, funkcjonowania w zespole poprzez realizację projektów uczniowskich, wyjazdy integracyjne, organizację konkursów, organizację zawodów sportowych.

PATRON SZKOŁY 

"Nie sposób utworzyć Europy jednym pociągnięciem pióra lub zwykłym aktem zjednoczeniowym.

Europa musi powstawać przez konkretne czyny, tworzące najpierw solidarność w działaniu"

Robert Schuman

 

Poszukując wzoru osobowego na patrona naszych szkół, godnego czasów XXI wieku, wybraliśmy wizjonera, architekta Zjednoczonej Europy, którego wizja jest dziś rzeczywistością i jednocześnie kontynentu trwa. Szkoły Fundacji "Primus" są pierwszymi szkołami w Polsce, które mają za swojego patrona Roberta Schumana - człowieka, który w uznaniu swych zasług dla procesu zjednoczenia naszego kontynentu został nazwany "Ojcem Europy".

Zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego jak i sposobu bycia Robert Schuman był niezwykle skromnym człowiekiem. W czasie rozmów i konferencji zdobywał ludzi spokojem, siłą swoich argumentów i nie skrywaną żarliwością własnych przekonań. Miał wyjątkowe poczucie humoru i miły sposób bycia. Był sympatyczny i serdeczny w kontaktach z bliskimi mu osobami, ale gdy zasiadywał do rokowań umiał stawać się "człowiekiem ze stali" i skutecznie bronić swoich przekonań i ideałów. Posiadał dar szybkiej oceny sytuacji, był odważny i odpowiedzialny.

Wiernie i zdecydowanie bronił dzieła pokoju i pojednania w Europie, wolności i bezpiecznego dobrobytu jej obywateli. Nie zrażały go przeszkody i niepowodzenia w realizacji tego celu. Swoją prawością, mądrością, uporem i konsekwencją w postępowaniu, ten wielki człowiek, o wielkim umyśle i sercu zmienił świat dając nadzieję i życie w wolności, solidarności i pokoju. Do dziś wokół jego grobu stoją flagi różnych europejskich narodów oraz flaga Zjednoczonej Europy. Trwa proces beatyfikacyjny Roberta Schumana w Kościele katolickim. Czyż nie jest to wzór godny naśladowania ?

 


 

11 maja 2001 roku odbyło się uroczyste nadanie szkołom Fundacji Primus imienia Roberta Schumana.