MISJA SZKOŁY


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana Fundacji Primus w Warszawie jest miejscem wychowującym człowieka wyposażonego w najważniejsze kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

WIZJA SZKOŁY


Jesteśmy szkołą wychowującą obywatela kraju i świata. Promujemy edukację europejską i nowoczesne technologie jako narzędzie wspomagające nauczanie, uczymy dwujęzycznie, nie zapominamy o rozwoju fizycznym naszych uczniów.

Pragniemy, aby nasi absolwenci potrafili wykorzystać potencjał zdobyty w Primusie w życiu dorosłym.     

Nasza szkoła jest przyjazna, bezpieczna i nowoczesna. Stawiamy na nowoczesne technologie, mamy dwie mobilne pracownie: ipadową i laptopową. Realizujemy atrakcyjne, autorskie programy nauczania w klasach dwujęzycznych i ścisłych.

Nasi nauczyciele pracują z pasją i zaangażowaniem. Podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia, pomagamy odkryć jego zainteresowania i pasje. Oferujemy wsparcie tutorskie, możliwość indywidualnego modelowania ścieżki kształcenia, outdoor education. Posiadamy nowoczesny i ekologiczny budynek, z klasami liczącymi do 20 uczniów. Wyróżnia nas najpiękniejsza na Ursynowie hala sportowa, boisko i siłownia plenerowa, świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe. Szkoła dysponuje własną stołówką ze zdrowymi  i urozmaiconymi posiłkami.

 

Dołącz do nas do Primusa, ucz się z nami, poczuj bluesa!

 

PATRON SZKOŁY 

"Nie sposób utworzyć Europy jednym pociągnięciem pióra lub zwykłym aktem zjednoczeniowym.

Europa musi powstawać przez konkretne czyny, tworzące najpierw solidarność w działaniu"

Robert Schuman

 

Poszukując wzoru osobowego na patrona naszych szkół, godnego czasów XXI wieku, wybraliśmy wizjonera, architekta Zjednoczonej Europy, którego wizja jest dziś rzeczywistością i jednocześnie kontynentu trwa. Szkoły Fundacji "Primus" są pierwszymi szkołami w Polsce, które mają za swojego patrona Roberta Schumana - człowieka, który w uznaniu swych zasług dla procesu zjednoczenia naszego kontynentu został nazwany "Ojcem Europy".

Zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego jak i sposobu bycia Robert Schuman był niezwykle skromnym człowiekiem. W czasie rozmów i konferencji zdobywał ludzi spokojem, siłą swoich argumentów i nie skrywaną żarliwością własnych przekonań. Miał wyjątkowe poczucie humoru i miły sposób bycia. Był sympatyczny i serdeczny w kontaktach z bliskimi mu osobami, ale gdy zasiadywał do rokowań umiał stawać się "człowiekiem ze stali" i skutecznie bronić swoich przekonań i ideałów. Posiadał dar szybkiej oceny sytuacji, był odważny i odpowiedzialny.

Wiernie i zdecydowanie bronił dzieła pokoju i pojednania w Europie, wolności i bezpiecznego dobrobytu jej obywateli. Nie zrażały go przeszkody i niepowodzenia w realizacji tego celu. Swoją prawością, mądrością, uporem i konsekwencją w postępowaniu, ten wielki człowiek, o wielkim umyśle i sercu zmienił świat dając nadzieję i życie w wolności, solidarności i pokoju. Do dziś wokół jego grobu stoją flagi różnych europejskich narodów oraz flaga Zjednoczonej Europy. Trwa proces beatyfikacyjny Roberta Schumana w Kościele katolickim. Czyż nie jest to wzór godny naśladowania ?

 


 

11 maja 2001 roku odbyło się uroczyste nadanie szkołom Fundacji Primus imienia Roberta Schumana.

 


Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją przypominającą nam postać Roberta Schumana, która powstała w ramach projektu: Duch Schumana w naszej szkole.