W naszym liceum stawiamy na indywidualne podejście, dlatego nie tworzymy wielu sprofilowanych klas - dajemy możliwość samym uczennicom i uczniom wybrania przedmiotów, które będą chcieli realizować w trybie rozszerzonym.


Klasa ścisła

 • rozszerzona matematyka
 • 4 godz. języka angielskiego tygodniowo, w tym 1 godz. z native speakerem
 • 4 godz. tygodniowo drugiego języka - do wyboru hiszpański, francuski oraz niemiecki na różnych poziomach zaawansowania (od klasy II, w zależności od wyboru ucznia, wymiar godzinowy to 3-5 lekcji tygodniowo)
 • kolejne przedmioty rozszerzone według wyboru ucznia z proponowanego zakresu: fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka
 • regularne quizy, konkursy i wyjazdy językowe, w ramach których uczymy języków obcych w praktyce
 • przygotowuje do studiowania w języku angielskim

Klasa dwujęzyczna

 • rozszerzony język angielski oraz obowiązkowa matura dwujęzyczna
 • minimum dwa przedmioty z podstawy programowej realizowane dwujęzycznie
 • 6 godz. języka angielskiego tygodniowo, w tym 1 godz. z native speakerem (mówienie), 1 godz. z native speakerem (pisanie) i 4 godz. z nauczycielem polskim
 • przedmioty prowadzone według autorskich programów: literatura angielska oraz wiedza o krajach anglojęzycznych z native speakerem
 • 4 godz. tygodniowo w klasie I i 5 godz. tygodniowo od klasy II drugiego języka - do wyboru francuski, hiszpański oraz niemiecki na różnych poziomach zaawansowania
 • kolejne przedmioty rozszerzone według wyboru ucznia z proponowanego zakresu: język polski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, historia, wos, matematyka, filozofia, geografia
 • regularne quizy, konkursy i wyjazdy językowe, w ramach których uczymy języków obcych w praktyce
 • przygotowuje do studiowania w języku angielskim

 

Po klasie o profilu ścisłym będziesz przygotowana/y do studiowania medycyny, biotechnologii, inżynierii środowiska, ekologii, zarządzania i finansów, ekonomii, zarządzania, IT, nanotechnologii, mechatroniki, automatyki, robotyki itp.

Po klasie o profilu dwujęzycznym będziesz przygotowana/y do studiowania prawa, reklamy, PR, dziennikarstwa, architektury, psychologii, języków obcych czy historii sztuki.

 

Nasze absolwentki i absolwenci bez problemów dostają się na najlepsze uczelnie w kraju - można ich spotkać na SGGW, SGH, UW, PJATK, WUM, UJ, Politechnice Warszawskiej czy Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Co roku średnio 20% naszych uczennic i uczniów podejmuje studia za granicą - m.in. na Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Charles University, Erasmus University Rotterdam, IÉSEG School of Management, University of Amsterdam, Eindhoven University of Technology, Karolinska Institutet, Arizona State University, Radboud University, Maastricht University, Amsterdam Fashion Institute, Business Academy Aarhus, HAN University of Applied Sciences, Dania Academy czy Les Roches.

 

W Primusie wierzymy, że wymarzone uczelnie są w zasięgu Waszych rąk!


Współpraca ze szkołami wyższymi

SGH  

Warsztaty przedsiębiorczości prowadzone przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej.

SGGW

Zajęcia laboratoryjne, wykłady z wybranych zagadnień, wycieczki edukacyjne realizowane w ramach współpracy z Wydziałem Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

UW

Zajęcia terenowe z geografii przy wsparciu merytorycznym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w warsztatach i zajęciach oferowanych przez uczelnię.

 

Cenimy dyskusje na temat współczesnej kultury. Organizujemy szkolne i klasowe debaty służące swobodnym wystąpieniom na forum. Rozwijamy pasje humanistyczne poprzez samodzielne poszukiwanie ekfraz, motywowanie do poznawania sztuki oraz twórczą krytykę dzieł filmowych, plastycznych i literackich. Pomagamy budować konstruktywne pytania dotyczące otaczającego świata, a także kształtujemy umiejętność selekcjonowania wiedzy.

 

Pracujemy przy wykorzystaniu innowacyjnych i kreatywnych metod: korelacji międzyprzedmiotowej, Outdoor Education, projektów edukacyjnych i tutoringu.