Dla nas każdy jest wyjątkowy i może liczyć na indywidualne podejście.

 

 

 

 

Klasy do wyboru w roku szkolnym 2022/2023 dla klasy 1-szej liceum: 

 

  • KLASA ŚCISŁA: rozszerzona matematyka i język angielski, drugi język na poziomie lingwistycznym, rozszerzenia do wyboru: fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.
  • KLASA DWUJĘZYCZNA : rozszerzony język angielski, drugi język na poziomie lingwistcznym, część przedmiotów realizowana dwujęzycznie, przedmioty spoza programu: kultura krajów anglojęzycznych, literatura anglojęzyczna.

Przedmioty spoza podstawy programowej: literatura anglojęzyczna, podstawy filozofii, historia sztuki w zarysie, wstęp do psychologii.

! Ważna informacja: rozszerzenia będą realizowane w ramach grup międzyklasowych, tzn. w jednej klasie możemy realizować program kilku różnych profili poprzez odpowiednie rozmieszczenie lekcji w planie szkolnym.


Co po naszym liceum?

 

JEŚLI DO ROZSZERZENIA WYBIERZESZ SPOŚRÓD PRZEDMIOTÓW:

matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, informatyka

będziesz przygotowany do studiowania:

medycyny, biotechnologii, inżynierii środowiska, ekologii, zarządzania i finansów, ekonomii, zarządzania, IT, nanotechnologii, mechatroniki, automatyki i robotyki itp.

 

JEŚLI DO ROZSZERZENIA WYBIERZESZ SPOŚRÓD PRZEDMIOTÓW:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wstęp do psychologii, historia sztuki w zarysie, filozofia, prawo na co dzień

będziesz przygotowany do studiowania: prawa, reklamy, PR, dziennikarstwa, architektury, psychologii, języków obcych, historii sztuki.

 

Rozszerzony język angielski przygotowuje do studiowania w języku angielskim na uczelniach polskich i zagranicznych.


 

Współpraca ze szkołami wyższymi

SGH  

Warsztaty przedsiębiorczości prowadzone przez pracowników naukowych Szkoły Wyższej Handlowej.

 

SGGW

Zajęcia laboratoryjne, wykłady z wybranych zagadnień, wycieczki edukacyjne realizowane w ramach współpracy z Wydziałem Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

UW

Zajęcia terenowe z geografii przy wsparciu merytorycznym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w warsztatach i zajęciach oferowanych przez uczelnię.

 

 

Cenimy dyskusje na temat współczesnej kultury. Organizujemy szkolne i klasowe debaty służące swobodnym wystąpieniom na forum. Rozwijamy pasje humanistyczne poprzez samodzielne poszukiwanie ekfraz, motywowanie do poznawania sztuki oraz twórczą krytykę dzieł filmowych, plastycznych i literackich. Pomagamy budować konstruktywne pytania dotyczące otaczającego świata, a także kształtujemy umiejętność selekcjonowania wiedzy.


Metody pracy m.in.:         

 

  • Korelacja międzyprzedmiotowa
  • Outdoor Education
  • Indywidualne i grupowe projekty edukacyjne
  • Tutoring