TIK* W PRIMUSIE - 3 NAJISTOTNIEJSZE ELEMENTY:

 

  • nauka rozwiązywania zadań dnia codziennego z użyciem technologii informacyjno komunikacyjnych  
  • rozwijanie myślenia algorytmicznego, czyli rozpoczynanie pracy z zadaniem od rozłożenia go na mniejsze części i zaplanowania działań zmierzających do jego rozwiązania
  • kształtowanie kompetencji programistycznych niezbędnych do komunikacji na drodze człowiek-maszyna, także nie-programistom*.

Współczesna rzeczywistość zachęca do korzystania z nowoczesnych technologii. Do komunikacji i współpracy z ich wykorzystaniem potrzebny jest właściwy język, jeszcze jeden język obcy. Jest nim algorytmiczny sposób myślenia, w szczególności język programowania.

Na lekcjach korzystamy z komputerów PC oraz platform edukacyjnych wspierających flipped learning i blended learning: netacad.com, nearpod.com, socrative.com.

 

* zachęcamy m.in. do przystąpienia do egzaminu i zdobycia certyfikatu ECDL | Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,  ITE Essentials oraz CCNA.

 

 

PRZYKŁAD: TIK NA LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH

"IPady są wykorzystywane do wyszukiwania i selekcji informacji, korzystamy przy tym z aplikacji zapewniających dostęp do repozytoriów materiałów edukacyjnych np. Khan Academy. Ponadto, urządzenia mobline wykorzystywane są do ćwiczenia i utrwalania materiału, nasi nauczyciele tworzą interaktywne quizy w aplikacjach Quizlet i Kahoot, korzystamy również z materiałów dostarczanych przez wydawnictwa. W klasach dwujęzycznych cyklicznie przeprowadzamy projekty edukacyjne badające zjawiska kulturowe i społeczne, takie jak rozwój i przyszłość mediów, subkultury na przestrzeni najnowszej historii, crowdfunding, itp. IPady  wykorzystywane są na wszystkich etapach pracy nad projektem, od wyszukiwania informacji po finalną prezentację na forum. Można śmiało powiedzieć, ze IPady są atrakcyjnym urozmaiceniem wielu lekcji, ale przede wszystkim skutecznym narzędziem edukacyjnym, po które nasi uczniowie bardzo chętnie sięgają" - nauczyciel j. angielskiego NLO Fundacji Primus.

 

  

 
 

* technologie informacyjno komunikacyjne