„Liczy się nie tylko osiągnięcie celu,

ale jakość życia, której doświadczasz na drodze,

która do celu prowadzi”.


W szkołach Fundacji Primus pracuje zespół psychologiczno-pedagogiczny, który odpowiada za realizację następujących zadań:

 1.  Opieka psyholgiczna nad dziećmi

  • Obserwacja zachowań w klasach
  • Rozmowy z uczniami
  • Udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach\r\nżyciowych
  • Pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych

 2.  Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i udzielanie pomocy psychologicznej

 3.  Kierowanie uczniów przy współpracy z nauczycielami, na badania specjalistyczne i konsultacje zewnętrzne

 4.  Prowadzenie spotkań w sytuacji kryzysowej

 5. Realizacja zadań wynikających ze szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych

 6. Współpraca z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Strażą Miejską, Policją i innymi organizacjami

 7. Pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych i podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia

 8. Prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej

 

                                        GABINET  PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

 

 

Izabela Topińska

 

pedagog szkolny

NSP i NLO

 

Katarzyna

Wójcik

psycholog szkolny

NLO

 

Paulina Bodura

pedagog szkolny

 i doradca zawodowy

NSP i NLO

Pn.

8:00 – 13:00

8:15 – 13:45

11:00 – 17:30

Wt.

8:00 – 13:00

---

10:00 – 17:30

Śr.

8:00- 14:00

---

---

Czw.

---

8:15 - 11:15

8:00 - 15:00

Pt.

10:00- 16:00

14:00 – 16:30

8:00 – 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę możliwości, prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umawianie spotkań.

 

 

Uprzejmie proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkanie przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod nr tel. 22 648 28 53

nr wew. 34, pokój 121 - psycholog

nr wew. 14, pokój 104 - pedagodzy