Lekturiada to gra miejska, której celem jest utrwalenie wiadomości i umiejętności przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Wiedza na temat lektur podana w przystępnej formule zadań terenowych, których rozwiązanie wymaga zarówno kreatywności i współpracy w grupie, jak i sięgnięcia po typowo egzaminacyjne umiejętności kluczowe. W wycieczce po ulicach Warszawy wzięły udział wszystkie klasy ósme wraz ze swoimi wychowawczyniami. Wierzymy, że taka forma pomoże naszej młodzieży utrwalić wiedzę o najważniejszych elementach lektur!