Spis treści

 

Zapraszamy do zapoznania sie dokumentami szkolnymi obowiązującymi w naszym liceum.

 

WAŻNE DOKUMENTY

 

 


WAŻNE DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

 


WAŻNE DOKUMENTY


WAŻNE DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

 


 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZSZERZEŃ

 

 


UBEZPIECZENIE 2021/2022

Szanowni Państwo,

umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN i KNF.

Przedstawiona oferta, w naszej ocenie, jest optymalna spośród nam zaprezentowanych. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, zgodnie z broszurą informacyjną.

 

Nie ma obowiązku korzystania z ofery przedstawionej powyżej. Rodzic ma możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.

 


 

UBEZPIECZENIE 2020/2021

Szanowni Państwo,

umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN i KNF.

Przedstawiona oferta, w naszej ocenie, jest optymalna spośród nam zaprezentowanych. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, zgodnie z broszurą informacyjną.

 

Nie ma obowiązku korzystania z ofery przedstawionej powyżej. Rodzic ma możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.


Serdecznie dziękujemy za udział w ankietach dotyczących zdalnego nauczania.

Z uwagą zapoznaliśmy się ze wszystkimi Państwa i Uczniów wypowiedziami, każda z nich jest dla mnie i dyrekcji szkół ważnym głosem, inspiracją do podnoszenia jakości funkcjonowania naszych szkół, a wnioski do przepracowania i wdrożenia przez grono pedagogiczne.

Ze zbiorczym zestawieniem można zapoznać się tutaj.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka