Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze miesiąc, a w naszych sercach już budzi się chęć obdarowywania innych. W zeszłym roku wspólnie udowodniliśmy, że nie jesteśmy obojętni na problemy drugiego człowieka. Wychowawcy klas drugich i trzecich wraz z uczniami i uczennicami ponownie zapraszają do udziału w akcji Szlachetna Paczka.

W tym roku postanowiliśmy spełnić marzenia rodziny pani Elżbiety z Leoncina, zmagającej się z poważnymi problemami finansowymi. W naszej szkole uczymy, jak ważne są wartości, a jedną z nich jest czynienie dobra. Nasza młodzież, przy wsparciu swoich rodziców, ma możliwość realnie zmienić losy jednej z rodzin. Przygotowanie paczki to lekcja empatii i otwartości na drugiego człowieka, który mimo że zupełnie obcy – jest ważny. Mottem Szlachetnej Paczki jest krótkie zdanie – „Lubię ludzi”. Chcemy pokazać, że my, w NLO Fundacji Primus, tak właśnie myślimy - lubimy ludzi i lubimy im pomagać.

Aby pozyskać środki, planujemy zorganizować dwie kawiarenki: 29.11 (klasy drugie) i 06.12 (klasy trzecie). W każdej klasie powstanie dokładny przydział obowiązków związanych z tą akcją. W najbliższym czasie zostanie przesłany arkusz excel z listą potrzeb wybranej przez nas rodziny. Zapraszamy do edycji i wpisywania się obok wybranej pozycji. Potrzebujemy pomocy zarówno w zakupie wszystkich artykułów, jak i transporcie darów do szkoły w Łomnej w „weekend cudów” 16-17.12. Jesteśmy przekonani, że pomimo dotykających nas wszystkich trudności ekonomicznych, sprostamy zadaniu i wspólnie przygotujemy paczkę pełną miłości!