Stefan Banach (ur. 30.03.1892 w Krakowie, zm. 31.08.1945 we Lwowie) to wybitny polski matematyk, dziś już prawie zapomniany, który 100 lat temu otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Króla Jana Kazimierza we Lwowie❗️❗️❗️

Przypominamy postać, której badania i twierdzenia stały się podstawą dla zupełnie nowego działu matematyki, czyli analizy funkcjonalnej 😉

Stefan Banach wychowywał się w rodzinie zastępczej (u Franciszki Płowej). Znał osobiście tylko swojego ojca, czasem się z nim widując. Od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne i lingwistyczne. Duży wpływ na jego karierę naukową miało nieoczekiwane spotkanie z Steinhausem, które zaowocowało wieloletnią współpracą naukową. W 1920 roku, dzięki pomocy ze strony Steinhausa, otrzymał stanowisko asystenta w katedrze matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Banach ukończył tam 4 lata studiów, co w ówczesnych czasach uprawniało do starania się o nadanie stopnia doktora. Złożył on swoją dysertację w czerwcu 1920 r.. Przedstawił w niej podstawowe zagadnienia nowej dyscypliny matematycznej - analizy funkcjonalnej, dla której jednym z kluczowych elementów jest tzw. przestrzeń B (zwaną współcześnie przestrzenią Banacha), której podał pierwszą, aksjomatyczną definicję. Przełomowa praca sprawiła, że Stefan Banach stał się autorytetem w dziedzinie matematyki oraz, przede wszystkim, analizy funkcjonalnej. Dorobek naukowy polskiego matematyka dał również początek lwowskiej szkole matematycznej❗️

Inne fakty i ciekawostki z życia tego wybitnego matematyka, nazywanego też Kopernikiem matematyki, w filmie.