Uwieńczeniem roku nauki języka angielskiego w naszym liceum było przystąpienie do międzynarodowych certyfikatów Cambridge.

19 czerwca 21 uczniów zdawało egzamin CAE na poziomie C1,a 23 czerwca 20 uczniów podeszło do egzaminu First for Schools na poziomie B2.

Do tej grupy należy dodać jeszcze 9 uczniów klas maturalnych, którzy w lutym i marcu zdali egzaminy językowe na poziomach B2/C1. 

Wysoki poziom nauczania języka angielskiego jest jednym ze znaków rozpoznawczych naszego liceum. W kolejnych latach z pewnością będziemy kontynuować cykl przygotowań do certyfikatów, tak żeby każdy absolwent naszej szkoły mógł opuścić liceum z ważnym na całe życie, powszechnie honorowanym dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego.