Szanowni Państwo,

Zarząd Fundacji Primus prowadzącej Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zawiesza wszelkie zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze świadczone przez placówki Fundacji Primus w dniach 12.03-10.04.2020 r.

W najbliższym czasie rodzice i uczniowie otrzymają informacje od dyrekcji szkół i nauczycieli dotyczące zasad i sposobów nauczania na odległość, szczególnie w klasach 8 szkoły podstawowej i 3 liceum.

Zwracamy się z apelem o przebywanie w tym czasie dzieci i młodzieży w domach i wykorzystanie tego okresu na wykonywanie zadań zlecanych przez nauczycieli oraz naukę własną. Ważne jest minimalizowanie kontaktów i unikanie sytuacji, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa.