W ramach programu Science & Culture klasy pierwsze przystąpiły do projektu „Twarze Teatru", który zakłada udział uczniów w spektaklach teatralnych i krótkich warsztatach online.

Uczniowie zobaczą 3 różne formy teatralne: muzyczną, improwizowaną oraz storytelling, zapoznają się z cechami charakterystycznymi każdej z form oraz wykorzystywanymi w nich technikami.

Już dziś 17 listopada obejrzeliśmy spektakl "W to mi graj!" - musical na podst. tekstów dla dzieci Fredry i Mickiewicza jak: "Małpa w kąpieli", "Paweł i Gaweł", "Przyjaciele". To była wspaniała muzyczna wyprawa do teatru,która dostarczyła nam cudownych wrażeń. Już 2 grudnia kolejne spotkanie z twórcami projektu „Twarze Teatru ”.