Kodowanie na dywanie to aktywna praca z dzieckiem  wszechstronnie go rozwijająca. Są to zajęcia uczące logicznego myślenia i zadaniowego podejścia do stawianych problemów. Głównym celem jest rozwój zdolności takich, które przyczynią się sprawniejszego programowania komputerowego w przyszłości.