Słowo kodowanie, w ostatnim czasie zyskało szerokie znaczenie. Słowo to, wcześniej utożsamiane było głównie z szyfrowaniem słów i danych, czyli zakodowaniem ich. Obecnie słowo „kodowanie” jest utożsamiane z programowaniem, czyli pisaniem linijek kodu, który będzie zrozumiały dla maszyny/komputera.

Pomiędzy te definicje wpisuje się: „Kodowania na dywanie”. heart

Kodowanie na dywanie to aktywna praca z dzieckiem  wszechstronnie go rozwijająca. Są to zajęcia uczące logicznego myślenia i zadaniowego podejścia do stawianych problemów. Głównym celem jest rozwój zdolności takich, które przyczynią się sprawniejszego programowania komputerowego w przyszłości.