Spis treści

\

ERASMUS - POWER / 2019-2022

Tytuł projektu: Podróż w XXI wiek (21 mobilności)

Adresaci: kadra nauczycielska

Czas trwania:  październik 2019 r. – wrzesień 2022 r.

 

Cele:

  • rozwój dwujęzyczności oraz rozwój umiejętności XXI wieku u uczniów poprzez szersze zastosowanie metodologii CLIL
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności indywidualizacji pracy z uczniem tak, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju wszystkim uczniom
  • podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, które są niezbędne w szkole realizującej program dwujęzyczności oraz stawiającej na współpracę międzynarodową
  • nawiązanie współpracy i kontakty z pedagogami ze szkół europejskich

 

Osoby uczestniczące:

Lidia Bodaszewska, Edyta Bogucka, Marcin Czech, Rafał Filipski, Iwona Gralewska, Sylwia Grzybowska, Anna Jedlikowska, Anna Krześniak, Eliza Kulewicz-Gadowska, Milena Mikielewicz, Agnieszka Nowakowska, Mariola Ozimek, Justyna Pałyska, Małgorzata Potrząsaj, Kinga Szymańska-Czech, Zofia Safian, Katarzyna Szewczyk, Barbara Szpakowska, Agata Świętochowska, Anna Wyrzykowska, Agnieszka Zubrycka

 

Kursy:

  • CLIL w edukacji wczesnoszkolnej
  • CLIL dla nauczycieli szkoły podstawowej kl. 4-8
  • metodyczno-pedagogiczne
  • General English