Spis treści

\

ERASMUS - POWER / 2019 - 2022

 

Z wielką radością informujemy, że  NSP 47 otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój na realizację na zasadach programu Erasmus +.

TYTUŁ PROJEKTU: Podróż w XXI wiek (21 mobilności)

ADRESACI: Kadra nauczycielska

CZAS TRWANIA: 01.10.2019 – 30.09.2022

 

CELE:

  • rozwój dwujęzyczności oraz rozwój umiejętności XXI wieku u uczniów poprzez szersze zastosowanie metodologii CLIL
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności indywidualizacji pracy z uczniem tak, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju wszystkim uczniom
  • podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, które są niezbędne w szkole realizującej program dwujęzyczności oraz stawiającej na współpracę międzynarodową
  • nawiązanie współpracy i kontakty z pedagogami ze szkół europejskich

 

NAUCZYCIELE UCZESTNICZĄCY W PROJEKCIE:

Lidia Bodaszewska, Edyta Bogucka, Marcin Czech, Rafał Filipski, Iwona Gralewska, Sylwia Grzybowska, Anna Jedlikowska, Anna Krześniak, Eliza Kulewicz-Gadowska, Milena Mikielewicz, Agnieszka Nowakowska, Mariola Ozimek, Justyna Pałyska, Małgorzata Potrząsaj, Kinga Szymańska-Czech, Zofia Safian, Katarzyna Szewczyk, Barbara Szpakowska, Agata Świętochowska, Anna Wyrzykowska, Agnieszka Zubrycka

 

KURSY:

  • CLIL w edukacji wczesnoszkolnej
  • CLIL dla nauczycieli szkoły podstawowej kl. 4-8
  • metodyczno-pedagogiczne
  • General English