Zarząd Fundacji wybierany jest przez Prezydium Rady Fundacji.

Zarząd:

  • przygotowuje programy działania Fundacji

  • sprawuje bieżący zarząd majątkiem Fundacji

  • jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w szkołach nauczycieli i pracowników administracji

  • reprezentuje Fundację wobec osób trzecich

 

W Zarządzie Fundacji Primus zasiada:

 

Agnieszka Rychlicka - Prezes Zarządu