Zapraszamy do włączenia się w akcję, która trwa cały rok szkolny! "Pomaganie przez odkręcanie" ma zachęcić wszystkich do pilnowania, aby butelki plastikowe były odkręcane przed wyrzuceniem. To proste działanie ma na celu zapełnianie serduszka przed szkołą. Prosimy, aby samorządy klasowe przygotowały małe pudełka na nakrętki - uczennice i uczniowie z SU dwa razy w miesiącu będą je opróżniać i wrzucać nakrętki do zbiorowego serca przed szkołą. Wspólne działanie to wspólne pomaganie!