Spis treści

 

 

Dlaczego nauka języków obcych jest dla nas tak ważna?

 

Jesteśmy szkołą wychowującą obywatela kraju i świata. Promujemy edukację europejską i iPady jako narzędzie wspomagające nauczanie, uczymy dwujęzycznie i dbamy o naszych uczniów pomagając im w rozwijaniu nowych kompetencji i poszukiwaniu swojej drogi życiowej. W obecnych czasach języki odgrywają ogromną rolę w wielu sferach naszego życia, dlatego jako organizacja kształtująca młodych ludzi postawiliśmy sobie za cel nauczania języków na najwyższym możliwym poziomie.

 

Pragniemy, aby nasi absolwenci potrafili wykorzystać potencjał zdobyty w Primusie w życiu dorosłym.

 

Naszym celem jest:

 • Wprowadzenie uczniów w świat języków i wytworzenie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim i drugim wybranym przez ucznia
 • Umożliwienie rozwoju świadomości i wrażliwości międzykulturowej oraz poszerzenie wiedzy o innych krajach
 • Przygotowanie uczniów do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie
 • Przekazanie podstaw języków obcych oraz przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym
 • Przyczynienie się do zwiększania efektywności nauki oraz wykorzystanie języków obcych jako narzędzia do zdobywania wiedzy przedmiotowej 
 • Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje do czego dążymy poprzez pracę z native speaker'ami w małych grupach
 • Przygotowanie uczniów do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języków obcych

 

Efekty i korzyści dla ucznia:

 • Wzmacnianie kompetencji językowych oraz znajomości kultur a tym samym podnoszenie samooceny i samoświadomości ucznia
 • Przygotowanie do dalszej edukacji, prowadzonej w języku obcym
 • Poznanie nowych kultur, zwyczajów i rozwój komunikacji ułatwiający kontakt z osobami z różnych zakątków świata
 • Poszerzenie możliwości poznawania świata z innej perspektywy, dostęp do większej ilości materiałów, możliwość poznawania literatury w oryginalnej wersji językowej
 • Możliwość trenowania języka w praktyce - udział w wymianach i działaniach międzynarodowych
 • Innowacyjne podejście umożliwiające szybszą i bardziej skuteczną naukę

 

Planowane działania na wszystkich etapach edukacyjnych:

 • Innowacyjne metody i autorskie programy nauczania wdrażane już w najmłodszych rocznikach
 • Prowadzenie wymian międzyszkolnych oraz wycieczek do krajów związanych z nauczanym językiem, w celu praktycznego wykorzystania języka i poznania rówieśników
 • Lekcje prowadzone przez nauczycieli z dużym doświadczeniem oraz przez native speaker’ów
 • Współpraca z gośćmi zza granicy i prowadzenie lekcji pokazowych
 • Udział w projektach edukacyjnych za pośrednictwem e-twinning
 • Współpraca z Cambridge English, Instytutem Cervantesa i Österreich Institut
 • Testy semestralne umożliwiające monitorowanie postępów oraz indywidualne raporty dla uczniów Comiesięczne Newslettery z informacjami o realizowanym materiale i projektach
 • Wydarzenia artystyczne w językach obcych
 • Przygotowywanie uczniów do egzaminów British Councile KET,PET, FCE, CAE
 • Zapoznanie uczniów z literaturą obcojęzyczną

Wysoką skuteczność nauki zawdzięczamy m.in. indywidualnemu podejściu, motywowaniu każdego ucznia oraz sprawdzaniu bieżącemu i okresowemu wiedzy i umiejętności językowych. Zespół nauczycieli języków obcych organizuje cyklicznie różnorodne konkursy i przeglądy dla uczniów.

 

SPRAWDŹ POSZCZEGÓLNE JĘZYKI: