Południe Włoch głównie kojarzy się z wakacjami, jednak nie wszystkim 😊 Trzy primusowe nauczycielki właśnie tam, w niekonwencjonalny sposób, doskonalą swój warsztat pracy przełamując schematy tradycyjnej edukacji❗️ Uczestniczą w szkoleniu z elementami Oudoor Education oraz CLIL, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Power.

Międzynarodowa kadra szkoląca oraz obecność nauczycieli z krajów europejskich takich jak Hiszpania, Portugalia, Bułgaria czy Francja sprzyja wymianie doświadczeń, zdobywaniu nowych umiejętności i doskonaleniu własnych ❤️