Na lekcji biologii w klasach 5 uczniowie prowadzili obserwacje mikroskopem wybranych obiektów, to była skórka liścia cebuli, miąższ owoców jarzębiny. smiley

Obrazy spod mikroskopu fotografowano telefonem komórkowym, aby później łatwiej było narysować je do zeszytu.

Zajęcia wymagały dużo cierpliwości, ale jak zawsze praca z mikroskopem dostarcza wielu wrażeń. yes