7 października 2021 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 4-8. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której Kandydaci prezentowali swoje plakaty wyborcze. yes

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu na Przewodniczącego było okazanie szkolnej komisji wyborczej ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem przez ucznia. smiley

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała szkolna komisja wyborcza w składzie Helena i Karolina z klasy 7b (przewodnicząca w roku szkolnym 2020/2021).


Na stanowisko Przewodniczącego Samorządu klas 4-8 startowało 6 Kandydatów:
 

  • Cezary kl. 4b
  • Sylwia kl.4a
  • Karolina kl. 4c
  • Bartosz kl. 6a
  • Natalia kl. 4c
  • Alicja kl. 6a


Demokratyczne wybory wyłoniły nowego przewodniczącego.
Po przeliczeniu wszystkich głosów:

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Bartosz z klasy 6a, a na zastępczynię Przewodniczącego wybrano Sylwię z klasy 4a.

Pozostali Kandydaci zajmują kierownicze funkcje w strukturze samorządu.

Najwyższą frekwencję w wyborach uzyskała klasa 4a! Brawo!
Praca w samorządzie wyzwala inicjatywę i dyscyplinę. Ułatwia identyfikowanie się z celami i zasadami grupy oraz poczucie współuczestnictwa w życiu szkoły.
Kształtuje niezbędne w życiu umiejętności jak planowanie, organizację i koordynowanie podjętych akcji, a także stwarza okazję do ujawniania umiejętności przywódczych.

Serdecznie gratulujemy! 

Dziękujemy wszystkim uczniom głosującym za udział w wyborach.

 

>>> GALERIA <<<