Spis treści

Angielski w Primusie  

 

Podstawą nauczania w szkołach Fundacji Primus jest Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe – Content and Language Integrated Learning (CLIL).

CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych treści. Oznacza to, że przedmiotów takich jak edukacja wczesnoszkolna, matematyka, biologia, historia, informatyka, fizyka, a nawet wf uczymy również w języku angielskim, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego języka, który staje się nie tylko przedmiotem, ale i narzędziem edukacji.

 

Metody wykorzystywane przez nas to m.in.:

  • Teoria Inteligencji wielorakich – H. Gardnera
  • Komunikacyjne nauczanie języka (Communicative Language Teaching, CLT)
  • Nauczanie języka oparte na zadaniach (Task-Based Language Teaching, TBLT)
  • Metoda reagowania całym ciałem (TPR) i dramy
  • Total immersion – ‘zanurzenie’ się w języku
 
W Primusie możemy pochwalić się autorskimi programami nauczania do klas 1-3, 4-6 i 7-8. Uczniowie w klasach 0 mają codzienny kontakt z językiem angielskim.
Uczymy w małych grupach i poziomujemy od 3 klasy. Od najmłodszych lat mamy w każdej klasie 2 nauczycieli, gdyż zatrudniamy native speakerów. Zajęcia jezykowe realizujemy w małych grupach. Do każdej przypisany jest jeden nauczyciel polskojęzyczny i native speaker, którzy w porozumieniu realizują program i czuwają wspólnie nad rozwojem lingwistycznym uczniów. Prowadzimy wiele zajęć dodatkowych z języka angielskiego m.in. Drama Club, w którym poza zdolnościami językowymi uczniowie rozwijają wiele nowym kompetencji.  
 
Przygotowujemy naszych uczniów do zdawania certyfikatów - m.in. KET, PET, FCE.
 

Nasi uczniowie od klasy 6 wyjeżdżają w ramach projektów kulturowo-językowych i zielonej szkoły do Wielkiej Brytanii - do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii.  Realizujemy atrakcyjne, autorskie programy nauczania: wprowadzenie do dwujęzyczności oraz dwujęzyczność w klasach 7-8.

Na lekcjach języka, angielskiego rozwijamy wszystkie 4 umiejętności - czytania, słuchania, mówienia i pisania. Rozwijamy zainteresowania, związane z kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych. Pracujemy metodą projektową, przygotowujemy uczniów do wielu konkursów, korzystamy z najnowocześniejszych metod i korzystamy z TIK. Nauka języków u nas jest na najwyższym poziomie. Od początku do 6 klasy włącznie 5h angielskiego tygodniowo, a w klasach 7-8 aż 6h. Do tego proponujemy dwujęzyczne klasy 7 i 8. Nasza kadra to nauczyciele języka angielskiego oraz dwujęzyczni naczyciele przedmiotów takich jak: matematyka, biologia, fizyka, historia, WOS, informatyka, muzyka, WF.
 
Młodzież w liceum ma okazję kontynuować naukę języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie. Uczymy w małych grupach i przygotowujemy uczniów do kolejnych certyfikatów. Zatrudaniamy native speakerów, którzy rozmawiają z uczniami tylko w języku angielskim (nawet na przerwach). 
 
W liceum również możemy pochwalić się autorskim programem nauczania.
 
Dla klas dwujęzycznych proponujemy:
 
  • 6 godz./tydz. w tym lekcje z native speakerem (speaking i writing)

Autorskie przedmioty, realizowane anglojęzycznie na różnych poziomach klas dwujęzycznych:

  • wiedza o krajach anglojęzycznych (1 godz./tydz.)
  • literatura anglojęzyczna (1 godz./tydz.)

Przedmioty realizowane dwujęzycznie na różnych poziomach klas dwujęzycznych:

  • informatyka, historia, wf

Naszym priorytetem jest indywidualny rozwój młodych ludzi. Poza zajęciami w poziomowanych ze względu na stopień zaawansowania grupach proponujemy tutoring i indywidualne modelowanie ścieżki rozwoju ucznia. Nasi nauczyciele to osoby z pasją, jednak poza wysokimi wymaganiami stawianymi uczniom, są otwarci na dialog, empatyczni, podchodzą holistycznie do rozwoju ucznia, który jest podmiotem, nie przedmiotem edukacji.

Ważnym elementem naszych działań jest Outdoor Education, lekcje nie tylko w klasie szkolnej, ale również poza szkołą.

Proponujemy też wyjazdy zagraniczne z cyklu Poznajemy Stolice Europy oraz wymiany językowe lub szkoły językowe, w których chętnie uczestniczą nasi uczniowie.
 
Jesteśmy - od wielu lat - organizatorem Międzyszkolnego Quizu Realioznawczego - konkursu propagującego wiedzę o realiach, kulturze i historii krajów anglojęzycznych.
 
W 2009 roku nasze szkoły otrzymały certyfikat wydany przez British Council potwierdzający, że są przygotowują kandydatów do egzaminów ESOL Cambridge oraz są miejscem spełniającym wszystkie wymagania stawiane ośrodkom egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy.
 
 
 
Nasi nauczyciele uczą z pasją i zaangażowaniem. Cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko co robią, robią z zamiłowania.