Spis treści

 

 

Dlaczego nauka języków obcych jest dla nas tak ważna?

 

Jesteśmy szkołą wychowującą obywatela kraju i świata. Promujemy edukację europejską i iPady jako narzędzie wspomagające nauczanie, uczymy dwujęzycznie i dbamy o naszych uczniów pomagając im w rozwijaniu nowych kompetencji i poszukiwaniu swojej drogi życiowej. W obecnych czasach języki odgrywają ogromną rolę w wielu sferach naszego życia, dlatego jako organizacja kształtująca młodych ludzi postawiliśmy sobie za cel nauczania języków na najwyższym możliwym poziomie.

 

Pragniemy, aby nasi absolwenci potrafili wykorzystać potencjał zdobyty w Primusie w życiu dorosłym.

 

Naszym celem jest:

 • Wprowadzenie uczniów w świat języków i wytworzenie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim i drugim wybranym przez ucznia
 • Umożliwienie rozwoju świadomości i wrażliwości międzykulturowej oraz poszerzenie wiedzy o innych krajach
 • Przygotowanie uczniów do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie
 • Przekazanie podstaw języków obcych oraz przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym
 • Przyczynienie się do zwiększania efektywności nauki oraz wykorzystanie języków obcych jako narzędzia do zdobywania wiedzy przedmiotowej 
 • Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje do czego dążymy poprzez pracę z native speaker'ami w małych grupach
 • Przygotowanie uczniów do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języków obcych

 

Efekty i korzyści dla ucznia:

 • Wzmacnianie kompetencji językowych oraz znajomości kultur a tym samym podnoszenie samooceny i samoświadomości ucznia
 • Przygotowanie do dalszej edukacji, prowadzonej w języku obcym
 • Poznanie nowych kultur, zwyczajów i rozwój komunikacji ułatwiający kontakt z osobami z różnych zakątków świata
 • Poszerzenie możliwości poznawania świata z innej perspektywy, dostęp do większej ilości materiałów, możliwość poznawania literatury w oryginalnej wersji językowej
 • Możliwość trenowania języka w praktyce - udział w wymianach i działaniach międzynarodowych
 • Innowacyjne podejście umożliwiające szybszą i bardziej skuteczną naukę

 

Planowane działania na wszystkich etapach edukacyjnych:

 • Innowacyjne metody i autorskie programy nauczania wdrażane już w najmłodszych rocznikach
 • Prowadzenie wymian międzyszkolnych oraz wycieczek do krajów związanych z nauczanym językiem, w celu praktycznego wykorzystania języka i poznania rówieśników
 • Lekcje prowadzone przez nauczycieli z dużym doświadczeniem oraz przez native speaker’ów
 • Współpraca z gośćmi zza granicy i prowadzenie lekcji pokazowych
 • Udział w projektach edukacyjnych za pośrednictwem e-twinning
 • Współpraca z Cambridge English, Instytutem Cervantesa i Österreich Institut
 • Testy semestralne umożliwiające monitorowanie postępów oraz indywidualne raporty dla uczniów Comiesięczne Newslettery z informacjami o realizowanym materiale i projektach
 • Wydarzenia artystyczne w językach obcych
 • Przygotowywanie uczniów do egzaminów British Councile KET,PET, FCE, CAE
 • Zapoznanie uczniów z literaturą obcojęzyczną

Wysoką skuteczność nauki zawdzięczamy m.in. indywidualnemu podejściu, motywowaniu każdego ucznia oraz sprawdzaniu bieżącemu i okresowemu wiedzy i umiejętności językowych. Zespół nauczycieli języków obcych organizuje cyklicznie różnorodne konkursy i przeglądy dla uczniów.

 

SPRAWDŹ POSZCZEGÓLNE JĘZYKI:

   

 


Angielski w Primusie  

 

Podstawą nauczania w szkołach Fundacji Primus jest Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe – Content and Language Integrated Learning (CLIL).

CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych treści. Oznacza to, że przedmiotów takich jak edukacja wczesnoszkolna, matematyka, biologia, historia, informatyka, fizyka, a nawet wf uczymy również w języku angielskim, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego języka, który staje się nie tylko przedmiotem, ale i narzędziem edukacji.

 

Metody wykorzystywane przez nas to m.in.:

 • Teoria Inteligencji wielorakich – H. Gardnera
 • Komunikacyjne nauczanie języka (Communicative Language Teaching, CLT)
 • Nauczanie języka oparte na zadaniach (Task-Based Language Teaching, TBLT)
 • Metoda reagowania całym ciałem (TPR) i dramy
 • Total immersion – ‘zanurzenie’ się w języku
 
W Primusie możemy pochwalić się autorskimi programami nauczania do klas 1-3, 4-6 i 7-8. Uczniowie w klasach 0 mają codzienny kontakt z językiem angielskim.
Uczymy w małych grupach i poziomujemy od 3 klasy. Od najmłodszych lat mamy w każdej klasie 2 nauczycieli, gdyż zatrudniamy native speakerów. Zajęcia jezykowe realizujemy w małych grupach. Do każdej przypisany jest jeden nauczyciel polskojęzyczny i native speaker, którzy w porozumieniu realizują program i czuwają wspólnie nad rozwojem lingwistycznym uczniów. Prowadzimy wiele zajęć dodatkowych z języka angielskiego m.in. Drama Club, w którym poza zdolnościami językowymi uczniowie rozwijają wiele nowym kompetencji.  
 
Przygotowujemy naszych uczniów do zdawania certyfikatów - m.in. KET, PET, FCE.
 

Nasi uczniowie od klasy 6 wyjeżdżają w ramach projektów kulturowo-językowych i zielonej szkoły do Wielkiej Brytanii - do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii.  Realizujemy atrakcyjne, autorskie programy nauczania: wprowadzenie do dwujęzyczności oraz dwujęzyczność w klasach 7-8.

Na lekcjach języka, angielskiego rozwijamy wszystkie 4 umiejętności - czytania, słuchania, mówienia i pisania. Rozwijamy zainteresowania, związane z kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych. Pracujemy metodą projektową, przygotowujemy uczniów do wielu konkursów, korzystamy z najnowocześniejszych metod i korzystamy z TIK. Nauka języków u nas jest na najwyższym poziomie. Od początku do 6 klasy włącznie 5h angielskiego tygodniowo, a w klasach 7-8 aż 6h. Do tego proponujemy dwujęzyczne klasy 7 i 8. Nasza kadra to nauczyciele języka angielskiego oraz dwujęzyczni naczyciele przedmiotów takich jak: matematyka, biologia, fizyka, historia, WOS, informatyka, muzyka, WF.
 
Młodzież w liceum ma okazję kontynuować naukę języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie. Uczymy w małych grupach i przygotowujemy uczniów do kolejnych certyfikatów. Zatrudaniamy native speakerów, którzy rozmawiają z uczniami tylko w języku angielskim (nawet na przerwach). 
 
W liceum również możemy pochwalić się autorskim programem nauczania.
 
Dla klas dwujęzycznych proponujemy:
 
 • 6 godz./tydz. w tym lekcje z native speakerem (speaking i writing)

Autorskie przedmioty, realizowane anglojęzycznie na różnych poziomach klas dwujęzycznych:

 • wiedza o krajach anglojęzycznych (1 godz./tydz.)
 • literatura anglojęzyczna (1 godz./tydz.)

Przedmioty realizowane dwujęzycznie na różnych poziomach klas dwujęzycznych:

 • informatyka, historia, wf

Naszym priorytetem jest indywidualny rozwój młodych ludzi. Poza zajęciami w poziomowanych ze względu na stopień zaawansowania grupach proponujemy tutoring i indywidualne modelowanie ścieżki rozwoju ucznia. Nasi nauczyciele to osoby z pasją, jednak poza wysokimi wymaganiami stawianymi uczniom, są otwarci na dialog, empatyczni, podchodzą holistycznie do rozwoju ucznia, który jest podmiotem, nie przedmiotem edukacji.

Ważnym elementem naszych działań jest Outdoor Education, lekcje nie tylko w klasie szkolnej, ale również poza szkołą.

Proponujemy też wyjazdy zagraniczne z cyklu Poznajemy Stolice Europy oraz wymiany językowe lub szkoły językowe, w których chętnie uczestniczą nasi uczniowie.
 
Jesteśmy - od wielu lat - organizatorem Międzyszkolnego Quizu Realioznawczego - konkursu propagującego wiedzę o realiach, kulturze i historii krajów anglojęzycznych.
 
W 2009 roku nasze szkoły otrzymały certyfikat wydany przez British Council potwierdzający, że są przygotowują kandydatów do egzaminów ESOL Cambridge oraz są miejscem spełniającym wszystkie wymagania stawiane ośrodkom egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy.
 
 
 
Nasi nauczyciele uczą z pasją i zaangażowaniem. Cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko co robią, robią z zamiłowania.
 
 
 
 

Hiszpański w Primusie
 
 
W Primusie uczymy hiszpańskiego według autorskiego programu nauczania. Pracujemy w małych grupach. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia, ale też  czytania oraz pisania. Przygotowujemy naszych uczniów do zdawania certyfikatu DELE na różnych poziomach zaawansowania. Uczymy nowocześnie, angażujemy naszych uczniów do udziału w różnych projektach i konkursach. 
 
Certyfikat DELE escolar, który mogą zdobyć nasi uczniowie, poświadcza znajomość języka hiszpańskiego niezbędną do komunikacji w codziennych sytuacjach społecznych. 
 
Rozwijamy wiedzę oraz zainteresowania naszych uczniów kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Nasi uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianie międzyszkolnej ze szkołą z Hiszpanii, podczas której mogą poznać życie codzienne jej uczniów oraz hiszpańskie tradycje. Hiszpanię odwiedzamy też zwiedzając Stolice Państw Europy. Na co dzień prowadzimy korespondencję z uczniami szkół z zagranicy, z którymi współpracujemy.
 
Duży nacisk kładziemy na współpracę z Instytutem Cervantesa.
 
Jesteśmy  - od wielu lat  - organizatorem Międzyszkolnego Quizu Realioznawczego - konkursu propagującego wiedzę o realiach, kulturze i historii krajów hiszpańskojęzycznych.
 

Nasi uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach organizowanych podczas roku szkolnego:

 • Concurso de redacción en Español
 • Konkurs Języka Hiszpańskiego i Wiedzy o Hiszpanii “Conoce España"

 
 
 
Nasi nauczyciele uczą z pasją i zaangażowaniem. Cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko co robią, robią z zamiłowania.
 
 

 


Francuski w Primusie

 

W szkołach Fundacji Primus uczymy języka francuskiego w bardzo małych grupach, dzięki czemu uczniowie mają dużo okazji do ćwiczenia komunikacji, co jest niewątpliwie ogromną zaletą Nasi uczniowie są bardzo zaangażowani i często osiągają znajomość języka na poziomie B2.

W szkole podstawowej mamy 3h zajęć tygodniowo a liceum 4h. Uczymy na różnych poziomach zaawansowania. Nasi uczniowie są przygotowywani do zdobywania certyfikatów DELF na poziomach od A1 do B2.

Uczniowie uczący się języka francuskiego, kończąc naszą szkołę, rozumieją złożone teksty w języku francuskim, zarówno te zawierające język ogólny, jak i te na wyższym poziomie specjalizacji języka.

Potrafią porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić swobodną rozmowę z Francuzami, zarówno w warunkach sytuacji życia codziennego jak i specjalistycznych rozmów tematycznych. Potrafią formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Co roku organizujemy wyjazd do francuskich szkół językowych. Uczniowie mieszkają u rodzin, co umożliwia im praktykowanie języka również po zakończeniu zajęć dydaktycznych, uczestniczą w zajęciach szkolnych, a popołudniami zwiedzają miasto lub region, w którym przebywają. Nasi uczniowie bardzo cenią te wyjazdy, które silnie wpływają na ich motywację do nauki i pozostają niezapomnianym doświadczeniem. Na co dzień prowadzimy korespondencję z uczniami szkół z zagranicy, z którymi współpracujemy.

Jesteśmy - od wielu lat - organizatorem Międzyszkolnego Quizu Realioznawczego - konkursu propagującego wiedzę o realiach, kulturze i historii krajów francuskojęzycznych.

Nasi uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach organizowanych podczas roku szkolnego:

 • Konkurs "Pięknego Czytania" po francusku
 • Konkurs Piosenki Francuskiej

 

 
 
Nasi nauczyciele uczą z pasją i zaangażowaniem. Cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko co robią, robią z zamiłowania.
 
 
 
                                                                               

 

 


Niemiecki w Primusie

 

Naukę języka niemieckiego w szkołach Fundacji Primus rozpoczynamy w klasie 4 szkoły podstawowej. Pracujemy w małych grupach, w wymiarze 3h tygodniowo. W liceum uczymy w wymiarze 3-4hna różnych poziomach zaawansowania. Na zajęciach rozwijamy równomiernie wszystkie sprawności językowe.

W ramach naszych lekcji proponujemy uczniom przygotowanie do zewnętrznych certyfikatów językowych, na różnych poziomach zaawansowania, od A1 do B2. Uczniowie mają również możliwość przystąpienia do tych egzaminów na terenie naszej szkoły. Zdobywają certyfikaty wydawane prze Goethe Institue:

 • międzynarodowy certyfikat Fit in Deutsch
 • międzynarodowy certyfikat Zertyfikat Deutsch

Organizujemy wyjazdy do szkół językowych w Niemczech oraz wyjazdy kulturoznawcze do Niemiec i AustriiUczniowie starszych klas szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w ucznioweskiej wymianie międzynarodowej, z niemiecką szkołą Realschule Goldene Aue z Goslar. Na co dzień prowadzimy korespondencję z uczniami szkół z zagranicy, z którymi współpracujemy. 

Duży nacisk kładziemy na współpracę z Österreich Institut.

Bierzemy również udział w wielu konkursach języka niemieckiego.

Jesteśmy - od wielu lat - organizatorem Międzyszkolnego Quizu Realioznawczego - konkursu propagującego wiedzę o realiach, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych.

 

 
Nasi nauczyciele uczą z pasją i zaangażowaniem. Cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko co robią, robią z zamiłowania.