Spis treści

Francuski w Primusie

 

W szkołach Fundacji Primus uczymy języka francuskiego w bardzo małych grupach, dzięki czemu uczniowie mają dużo okazji do ćwiczenia komunikacji, co jest niewątpliwie ogromną zaletą Nasi uczniowie są bardzo zaangażowani i często osiągają znajomość języka na poziomie B2.

W szkole podstawowej mamy 3h zajęć tygodniowo a liceum 4h. Uczymy na różnych poziomach zaawansowania. Nasi uczniowie są przygotowywani do zdobywania certyfikatów DELF na poziomach od A1 do B2.

Uczniowie uczący się języka francuskiego, kończąc naszą szkołę, rozumieją złożone teksty w języku francuskim, zarówno te zawierające język ogólny, jak i te na wyższym poziomie specjalizacji języka.

Potrafią porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić swobodną rozmowę z Francuzami, zarówno w warunkach sytuacji życia codziennego jak i specjalistycznych rozmów tematycznych. Potrafią formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Co roku organizujemy wyjazd do francuskich szkół językowych. Uczniowie mieszkają u rodzin, co umożliwia im praktykowanie języka również po zakończeniu zajęć dydaktycznych, uczestniczą w zajęciach szkolnych, a popołudniami zwiedzają miasto lub region, w którym przebywają. Nasi uczniowie bardzo cenią te wyjazdy, które silnie wpływają na ich motywację do nauki i pozostają niezapomnianym doświadczeniem. Na co dzień prowadzimy korespondencję z uczniami szkół z zagranicy, z którymi współpracujemy.

Jesteśmy - od wielu lat - organizatorem Międzyszkolnego Quizu Realioznawczego - konkursu propagującego wiedzę o realiach, kulturze i historii krajów francuskojęzycznych.

Nasi uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach organizowanych podczas roku szkolnego:

  • Konkurs "Pięknego Czytania" po francusku
  • Konkurs Piosenki Francuskiej

 

 
 
Nasi nauczyciele uczą z pasją i zaangażowaniem. Cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko co robią, robią z zamiłowania.