KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

  

TERMIN

WYDARZENIE

24 sierpnia godz. 1000

 Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2021/2022

30 sierpnia godz. 1000

 Zebranie Rady Pedagogicznej – inauguracja roku szkolnego 2021/2022

1 września

 Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022

2 września

 Wyjazd integracyjny klas 7

7 września godz. 1800

 Zebranie rodziców z wychowawcami klas 0AB, 1ABC, 4ABCD, 7ABCDE - stacjonarnie

7 września godz. 1800

 Zebranie rodziców z wychowawcami klas 2ABC, 3ABC, 5ABCD, 6ABC, 8ABCD –  online.

27-29 września

 Zielona szkoła klas 8

20 września  godz. 1800

 Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru oraz zatwierdzenie planu pracy profilaktyczno-wychowawczej NSP 47 – online

14 października

 Uroczyste ślubowanie uczniów klas 1

14 października

 Dzień Edukacji Narodowej w klasach 0-6

14 października

 Dzień Edukacji Narodowej w klasach 7-8 + warsztaty z ekspertami

23 października, godz. 1000-1200

 

 Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów do klas 0-1

8 listopada godz. 1700

 Spotkanie z rodzicami klas 8 – omówienie procedur egzaminacyjnych

10 listopada

 Szkolne obchody z okazji Święta Niepodległości

12 listopada

 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach 0-8

16 listopada

 Dzień otwarty – indywidualne spotkania z nauczycielami stacjonarnie/online

27 listopada, godz. 1000-1200

 Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów do klas 0-1

listopad/ grudzień

 Próbne egzaminy ósmoklasisty

do 14 grudnia

 Informacja o proponowanych ocenach po pierwszym półroczu nauki. Wystawienie  w Librusie ocen proponowanych oraz indywidualny kontakt nauczyciela z rodzicami uczniów zagrożonych oceną dopuszczającą i niedostateczną.

16 grudnia

 Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0-8 – stacjonarnie lub online

22 grudnia

 Szkolne i klasowe spotkania wigilijne

23-31 grudnia

 Zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia

 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach 0-8

do 14 stycznia 

 Wystawienie ocen półrocznych

15 stycznia, godz. 1000-1200 

 Warsztaty adaptacyjne dla kandydatów do klas 0-1

18 stycznia  Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas 1-8

26 stycznia

 Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji uczniów klas 1-8 i podsumowanie 1. półrocza nauki

30 stycznia

 Koniec pierwszego półrocza

31 stycznia - 13 lutego

 Ferie zimowe w województwie mazowieckim

14 lutego

 Początek drugiego półrocza nauki

15 lutego

 Zebranie rodziców z wychowawcami klas 0-8 podsumowujące 1. półrocze nauki

II połowa lutego

 Próbne egzaminy ósmoklasisty

19 lutego, godz. 1000-1200

 Zakończenie rekrutacji do kl. 0-1– ostatnie warsztaty adaptacyjne

24 lutego, godz.1200  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy 0-1 / na stronie szkoły
do 4 marca  Podpisywanie umów oświatowych dla kandydatów dla klas 0-1

marzec/kwiecień

 Próbne egzaminy ósmoklasisty

12 kwietnia

 Dzień otwarty - indywidualne spotkania z nauczycielami / stacjonarnie lub online

14 – 19 kwietnia 

 Wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia

 Obchody Dnia Flagi i Święta Konstytucji

2 maja

 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

do 6 maja

 Informacja o proponowanych ocenach rocznych (dziennik elektroniczny Librus) oraz indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną dopuszczającą i niedostateczną.

10 maja

 Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0-8 – stacjonarnie lub online

24-26 maja

 Egzaminy ósmoklasisty - trzymamy mocno kciuki!

24 – 26 maja

 Zielona szkoła klas 0-3

23 – 27 maja

 Zielona szkoła klas 4-7

do 10 czerwca

 Wystawienie ocen rocznych

13 czerwca

 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kl. 1-8

17 czerwca 

 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach 0-8

20 czerwca

 Rada pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji klas 1-8 oraz podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. 0-8