Rada Fundacji jest najważniejszym organem fundacji.

W jej skład wchodzą osoby fizyczne, które dokonały wpłaty na cele statutowe fundacji w wysokości co najmniej 10 000 zł oraz złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady, a następnie podjęta została uchwała Rady Fundacji aprobująca członkostwo danej osoby w Radzie.

Rada Fundacji działa na podstawie statutu Fundacji i Regulaminu Posiedzeń.

   

Lista Członków Rady Fundacji, dostępna po zalogowaniu

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady Fundacji w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek), godz. 19.00 (pobierz pdf)

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.