Rada Fundacji jest najważniejszym organem fundacji.

W jej skład wchodzą osoby fizyczne, które dokonały wpłaty na cele statutowe fundacji w wysokości co najmniej 10 000 zł oraz złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady, a następnie podjęta została uchwała Rady Fundacji aprobująca członkostwo danej osoby w Radzie.

Rada Fundacji działa na podstawie statutu Fundacji i Regulaminu Posiedzeń.

 

 

Członków Rady Fundacji zachęcamy do skorzystania z możliwości rezygnacji z otrzymywania zawiadomień o posiedzeniach drogą listowną na rzecz zawiadomień drogą mailową (§5 pkt. 11 statutu Fundacji). Oświadczenie można złożyć osobiście w biurze zarządu lub e-mailem zarzad@primus.com.pl.

 

Pismo Prezydium Rady Fundacji z 4 września 2017 czytaj więcej

Lista Członków Rady Fundacji, dostępna po zalogowaniu

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.