Uczniowie klas III!

W ważnym dla Was okresie  podejmowania wyborów co do dalszego kształcenia będziemy tu umieszczać informacje o egzaminach i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Komunikat MEN w sprawie olimpiad i konkursów uprawniających do ulg w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

 

Zasady rekrutacji do szkół publicznych po gimnazjum

 

Harmonogram egzaminów 2019

 

Komunikat - materiały i przybory pomocnicze

 

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA - ZASADY I PRZEBIEG REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ  DO NLO NA ROK 2019/2020

 

Harmonogram rekrutacji na 2019-2020