Spis treści

Rok szkolny 2021/2022

Klasy 1-3

 • Rejon Polski: 
  • Góry Świętokrzyskie, niski łańcuch górski w południowo-wschodniej Polsce
 • Miejsce zakwaterowania:
 • Termin: 
  • 23-25 maja 2022 roku

 

 

Klasy 4-7

 • Rejon Polski:
  • Jura Krakowsko-Częstochowska rozciągająca się w Polsce południowej, od Częstochowy aż po Kraków.
 • Miejsce zakwaterowania:
 • Termin:
  • 23-27 maja 2022 roku

Klasy 8

 • Rejon Polski:
  • Olecko, pólnocno-wschodnia część Polski
 • Miejsce zakwaterowania:
 • Termin:
  • 27-29 września 2021 roku