Spis treści

 

Nauczyciele naszej szkoły nie tylko przygotowują uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych o randze dzielnicowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Są także organizatorami znanych i lubianych konkursów międzyszkolnych.