Spis treści

DRODZY RODZICE!

 Funkcje świetlicy szkolnej NSP 47 realizowane są w trzech płaszczyznach:

1. opiekuńczej,

2. wychowawczej,

3. dydaktycznej.

Najważniejszą z nich jest opieka nad uczniami. Realizowana jest poprzez zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć popołudniowych. W ramach opieki zwracamy szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw na świetlicy, na terenie przed i poza nią.

Kolejną bardzo istotną jest funkcja wychowawcza. Tutaj głównym naszym celem jest wdrażanie uczniów do zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. Na świetlicy są prowadzone liczne pogadanki o następującej tematyce:

  • bezpieczna i zgodna zabawa w grupie;

  • umiejętność poszanowania innego zdania rówieśnika;

  • wyrabianie pozytywnych wartości moralnych poprzez: przyjaźń, uczciwość, szacunek, prawdomówność, życzliwość;

  • dbałość o sprzęt i wyposażenie świetlicy;

  • poszanowanie własności społecznej i prywatnej.

Dydaktyczna funkcja skupia się na pomocy w odrabianiu pracy domowej. Szczególną pomocą są objęci tutaj uczniowie, którzy mają trudności z zakresu zdobywanej wiedzy.

We wszystkich ww. płaszczyznach naszej pracy staramy się czynnie współpracować z wychowawcami klas rozwiązując na bieżąco pojawiające się problemy. Nie ukrywamy, że bardzo cenimy sobie również współpracę z rodzicami naszych uczniów. Ich cenne wskazówki, są często wytyczną do dalszej pracy z dziećmi.

W bieżącym roku szkolnym będą organizowane na świetlicy w ramach zajęć popołudniowych konkursy tematyczne i imprezy szkolne. Informacje o nich będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej świetlicy oraz gazetce informacyjnej przy świetlicy. Zapraszamy do współpracy.

Wychowawcy świetlicy