Spis treści

REGULAMIN ŚWIETLICY

  1. Świetlica jest naszym drugim domem, wszyscy o nią dbamy, aby była ładna i czysta. 

  2. Wyposażenie świetlicy jest naszą wspólną własnością i wszyscy o nie dbamy jak o swoje własne.

  3. Jesteśmy dla siebie grzeczni i koleżeńscy, pomagamy sobie nawzajem.

  4. Mamy prawo do spokojnego odrabiania lekcji.

  5. Aktywnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych.

  6. Swoje zadania podporządkowujemy zadaniom większości - głos rozstrzygający ma wychowawca świetlicy.

  7. Nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy.