Spis treści

Regulamin biblioteki w trakcie trwania nauki w trybie stacjonarnym

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice(na kartę ucznia), nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
  2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
  3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
  5. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
  6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
  7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
  8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
  9. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
  10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.