Z okazji zbliżających się egzaminów ósmoklasisty przekazujemy życzenia od Agnieszki Rychlickiej - prezes Zarządu oraz Krzysztofa Adamowicza - dyrektora szkół. Po tylu latach nauki w Primusie z pewnością jesteście dobrze przygotowani, więc nie stresujcie się nadchodzącymi dniami. Pójdźcie na spacer, porządnie się wyśpijcie, a jutro koniecznie zabierzcie butelkę wody.