Mały Samorząd Uczniowski przygotował podchody dla klas 0-3. Tematem zadań i pytań była Konstytucja 3 maja oraz jej twórcy. Zebrane w czasie gry informacje i puzzle dały możliwość poszerzenia wiedzy o tym bardzo ważnym wydarzeniu historycznym. Dzieci wspólnie zaśpiewały m.in."Witaj majowa jutrzenko" oraz utworzyły flagę Rzeczypospolitej Polskiej.