Wszystkie klasy szóste i siódme wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień. Za pomocą debat oksfordzkich, dramy i dyskusji omówili oni zalety i wady substancji odurzających, a także ryzyka i długofalowe skutki zażywania takich substancji. Nasza młodzież - co bardzo nas cieszy - chętnie zabierała głos i dostrzegała zagrożenia spożywania chociażby alkoholu. Dziękujemy zespołowi psychologiczno-pedagogicznemu za organizację warsztatów!