Primusowy Dar Serca został oficjalnie przekazany Warszawskiemu Hospicjum dla Dzieci. Reprezentacja samorządów uczniowskich z każdego szczebla edukacji - klas 0-3, 4-8 oraz liceum - wybrała się do hospicjum, aby oficjalnie przekazać ponad 20 tys. zł zebranych przez społeczność naszych szkół w ciągu ostatnich miesięcy. Kawiarenki, kiermasze, aukcje i koncerty charytatywne - to wszystko zaowocowało tak dużą kwotą! Jesteśmy z Was niesamowicie dumni, tym bardziej, że coroczna zbiórka dla hospicjum jest już naszą wieloletnią tradycją.